Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Zaměření a zpracování bakalářské práce

Zaměření a zpracování bakalářské práce

Zaměření a zpracování bakalářské práce (2. vydání)

Autoři: Lízal, Pavel

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2008

Cílem e-publikace Zaměření a zpracování bakalářské práce je uvést studující do základů vědecké komunikace, které lze uplatnit při vyhledávání odborných informací v biologii a psaní odborných textů s důrazem zejména na sepsání kvalitní bakalářské práce a to jak po obsahové, tak i formální stránce. Obsahem je především teoretický souhrn rad a doporučení doplněný také přehledem nejčastějších chyb. Výukový materiál se využívá v předmětu Zaměření a zpracování bakalářské práce (Bi2401).


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 21. listopadu 2006

Poslední aktualizované vydání: 3. vydání, 10. února 2014

Starší verze publikace:
Novější verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=751954Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX