Přihlášení do IS MU
Zaměření a zpracování bakalářské práce

Zaměření a zpracování bakalářské práce (1. vydání)

Autoři: Lízal, Pavel

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2006

Cílem semináře Zaměření a zpracování bakalářské práce (Bi2401) je uvést studující do základů vědecké komunikace, které lze uplatnit při vyhledávání odborných informací v biologii a psaní odborných textů s důrazem zejména na sepsání kvalitní bakalářské práce a to jak po obsahové, tak i formální stránce. Obsahem této e-publikace je především teoretický souhrn rad a doporučení doplněný také přehledem nejčastějších chyb. Celé autorské dílo Zaměření a zpracování bakalářské práce (PDF, 13MB) je členěno na následující tématické kapitoly: 1. Úvod, Vědecká komunikace (PDF), 2. Literární prameny (PDF), 3. Struktura BP (PDF), 4. Technika psaní (PDF), 5.1. Psaní posudku (PDF), 5.2. Zpracování textu (PDF), 6. Přehled literatury a citace (PDF), 7. Příloha a finální úprava (PDF), 8. Posudky a obhajoba (PDF), 9. Zaměření BP (PDF).


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 21. listopadu 2006

Poslední aktualizované vydání: 3. vydání, 10. února 2014

http://is.muni.cz/elportal/?id=702380Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX