Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Deterministické modely

Recenzováno
Deterministické modely

Deterministické modely

Autoři: Přibylová, Lenka

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2015 http://elportal.cz/publikace/deterministicke-modely

Výuková pomůcka Deterministické modely je primárně určena studentům stejnojmenného předmětu PřF:M6VM06. Text je orientován aplikačně a seznamuje se základy deterministického modelování pomocí diferenciálních a diferenčních rovnic. Vybrané modely zahrnují širokou oblast od ekologie, epidemiologie, biochemie až po ekonomii, neurovědu či genetiku a seznamují jak s postupem při samotné tvorbě a případné revizi modelu, tak se základy teorie diferenciálních a diferenčních rovnic s důrazem na aplikace. Výukový text je doplněn řadou simulací.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Obecná matematika

Recenzováno: Ano

Jazyk: čeština

První vydání: 18. prosince 2015

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 18. prosince 2015

ISBN: 978-80-210-8160-4

http://is.muni.cz/elportal/?id=1315620Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX