Přihlášení do IS MU
Nelineární dynamika

Nelineární dynamika

Autoři: Přibylová, Lenka

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2021 http://elportal.cz/publikace/nelinearni-dynamika

Výuková interaktivní publikace Nelineární dynamika seznamuje s bifurkacemi a chaotickou dynamikou, ale také s jejich doprovodnými nelineárními jevy. Je doplněna množstvím praktických úloh a modelů, které se objevují v různých vědních oblastech (biologické, biochemické, fyzikální, ekologické, ekonomické atd.). Zároveň jde o seznámení s praktickou analýzou modelů pomocí vhodného softwaru. Publikace je určena studentům předmětu PřF: M6201 Nelineární dynamika a její aplikace.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Obor: Obecná matematika

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 21. května 2021

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 21. května 2021

http://is.muni.cz/elportal/?id=1756857Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX