Přihlášení do IS MU
Recenzováno
Metodika tvorby bibliografických citací

Metodika tvorby bibliografických citací (1. vydání)

Autoři: Kratochvíl, Jiří - Sejk, Petr - Anthová, Věra - Stehlík, Marek

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2010 http://elportal.cz/publikace/bibliograficke-citace

Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikací EndNoteWeb, s jejíž pomocí lze generovat soupisy citované literatury podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR). Učební pomůcka je využívána ve výuce předmětů LF: DSVIz01 Získávání vědeckých informací a VSIV021 Informační výchova, dále pak PřF: XK010 Informační výchova.
Publikace Metodika tvorby bibliografických citací byla oceněna Cenou INFORUM 2011.


Vstoupit do publikace


Jazyk: čeština

První vydání: 2. září 2010

Poslední aktualizované vydání: 2. vydání, 18. října 2011

Novější verze publikace:
http://is.muni.cz/elportal/?id=895998Citace el. knihy dle normy ČSN ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX