Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Užití matematiky ve fyzikální optice

Užití matematiky ve fyzikální optice

Užití matematiky ve fyzikální optice

Autoři: Přibylová, Lenka - Hemzal, Dušan

Elportál, Brno : Masarykova univerzita. ISSN 1802-128X. 2011

Elektronický text Užití matematiky ve fyzikální optice je určený pro obor Optometrie na LF MU a vznikl z potřeby propojit předměty týkající se optiky s Matematikou I. a II. a vytvořit souhrn úloh z různých částí optiky tak, aby je bylo možné použít v předmětu Matematika a ukázat na nich aplikace základních matematických pojmů a metod v optice. Na druhé straně v odborných předmětech lze nahlédnout zpět do matematiky. S publikací lze pracovat on-line, nicméně v některých případech se může stát, že vzájemné provázání jednotlivých souborů nebude pracovat správně. V takovém případě prosím využijte offline verzi publikace zabalenou v souboru ZIP. Výuková pomůcka je určena pro předměty LF:BOMA0121p Matematika I - přednáška, BOMA0121c Matematika I - cvičení, BOMA0222p Matematika II - přednáška, BOMA0222c Matematika II - cvičení, MPOP0831p Aplikovaná optika I - přednáška, MPOP0831c Aplikovaná optika I - cvičení, MPOP0932p Aplikovaná optika II - přednáška, MPOP0932c Aplikovaná optika II - cvičení, okrajově také pro BOZF0221 Základy fyzikálně optických měření 1, BOZF0322 Základy fyzikálně optických měření 2.


Vstoupit do publikace


Fakulta: Lékařská fakulta

Obor: Obecná matematika

Recenzováno: Ne

Jazyk: čeština

První vydání: 31. března 2011

Poslední aktualizované vydání: 1. vydání, 31. března 2011

http://is.muni.cz/elportal/?id=932471Citace el. knihy dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX