Technická spolupráce:
Servisní středisko pro e-learning na MU, 2008
Stránky střediska na Elportále