Přihlášení do IS MU
K čemu je Questomat
  • Chcete využívat obrázky v testových otázkách?
  • Nevyhovuje vám prosté využití obrázku jako část zadání nebo odpovědí?
  • Chtěli byste (tam, kde to lze) umožnit studentům odpovídat klikáním přímo do vhodného obrázku?
  • Souvisí jednotlivé odpovědi s různými místy v jednom schématu/obrázku?
Questomat usnadňuje vytváření otázek v IS MU s aktivním zapojením obrázku do možných odpovědí (příklad na obrázcích níže). Na libovolný obrazový podklad (zadání) můžete v ploše libovolně rozmisťovat varianty odpovědí (ve formě zaškrtávacích políček, rozbalovacích seznamů, …) dle svých tvůrčích pedagogických záměrů.

Podívejte se na krátkou videoukázku.

K interaktivní výuce bezpochyby patří testy v jakékoliv formě. Testy doplněné o rozmanité a zábavné otázky pravděpodobněji udrží pozornost studentů a rozhodně zpestří výukové materiály učitele. Nástroj Questomat, který vznikl na podnět vyučujících cizích jazyků, umožňuje pohodlně vytvářet otázky, jejichž základem je obrázek. Tento typ otázky často názorněji vysvětluje dotazovanému podstatu problému, ke kterému otázka směřuje. Díky tomuto nástroji mohou vyučující vytvářet testy a otázky srovnatelné s těmi, které jsou oblíbené v ilustrovaných učebnicích. Studium se tím opět stává více hrou.


Editor obrázkových otázek Questomat (autentizováno)

Tutoriál k editoru Questomat (autentizováno)

Zde si uživatelé IS mohou Questomat vyzkoušet prakticky založením cvičné (nové) sady otázek (autentizováno).

Příklad otázek, které lze vytvářet a využívat ve výuce:

Obrázková otázka s výběrem právě jedné možnosti Obrázková otázka s výběrem z více roletových menu s odpovědmi
Obrázková otázka využívající k odpovědi textová pole Obrázková otázka využívající k odpovědi roletové menu

V případě problémů s editorem nebo přenosem otázek do ISu, kontaktujte prosím svého e-technika na etech@fi.muni.cz.