Přihlášení do IS MU

Základní údaje

XML2CSV

K čemu je tento nástroj užitečný: Studijní materiály kurzů mívají často podobu hierarchicky členěné publikace (elektronické knihy). Vytváření a zejména údržba rozsáhlejších publikací ve formátu HTML, rozčleněných do řady menších souborů, bývá velmi problematická. Jako optimální řešení se jeví použití vhodného autorského nástroje. E-technik vás může seznámit s prací v editor XMLMind. Servisní středisko pro něj připravilo šablony, kterými lze vytvářet publikace obdobné jako v ukázkách níže. Práci s editorem zvládne běžně pokročilý uživatel IT.

Technická stránka projektu a postup řešení

Vhodným formátem pro ukládání publikací je DocBook založený na XML. Vzhledem k jeho rozšíření existuje řada editorů pracujících i ve WYSIWYG režimu ("What you see is what you get"), jedním z nejrozšířenějších je XMLMind XML editor (www.xmlmind.com).

Zmíněný editor má řadu předností:

  • automaticky udržuje strukturu dokumentu
  • spravuje odkazy uvnitř publikace
  • umožňuje začlenění multimediálních objektů (obrázků, animací, videoklipů aj.)

Jeho součástí je i XSLT procesor, který umožňuje transformovat editovanou elektronickou knihu do různých výstupních formátů, např. sady HTML souborů, souboru pdf či rtf. Je možno nastavit řadu parametrů výstupu - automatické číslování nadpisů, generování slovníčku pojmů, rejstříku, seznamu literatury atd.

Řada funkcí editoru je konfigurovatelná – zejména lze přidávat vlastní tlačítka a upravovat výstupní XSLT šablony.

XMLMind
prostředí programu XMLMind pracuje v režimu WYSIWYG
práce v editoru
jednoduché vkládání obrázků
je samozřejmostí

Ukázky zakázek