CzechIS MU Login

CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bossa a Bosu®

This item is currently unavailable.

Nabídka tohoto balení byla pozastavena V SOUVISLOSTI S RIZIKEM NÁKAZY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 a v návaznosti na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví Č.j.: MZDR 10676/2020 - 1/MIN/KAN. O případném náhradním termínu konání budeme informovat, jakmile se situace vyjasní.


Akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: MSMT-6543/2018-1-295

Termín:

Pátek 5. června 2020 od 14,00 do 18,00 hodin (5 vyučovacích hodin + přestávky)

Místo:

Fakulta sportovních studií MU, velká tělocvična Pod Hradem, Údolní 3, 602 00 Brno

Program a cíl:

Teoretický základ
Základy funkční anatomie, zapojení energetických systémů, intenzita cvičení, kineziologie, fyziologie, první pomoc a zdravotní aspekty cvičení na Bosse a Bosu®, systém core training, specifika cvičení na balančních úsečích.

Praktický základ
Stavba a možnosti kondičních tréninků s využitím úsečí Bossa a Bosu® u jednotlivých sportovních odvětví na rozvoj koordinačních schopností a výbušné síly dolních končetin (např. v přípravném období pro volejbal, basketbal, hokej, fotbal a jiné sporty). Využití balančních úsečí v rámci tréninku – posilování hlubokého stabilizačního systému, rovnováhy, nové formy strečinku a relaxace.

Cíl kurzu
Využití balančních úsečí Bossa a Bosu® v tréninkovém procesu, zejména v kondiční přípravě se zaměřením na specifické požadavky jednotlivých sportů. Pomocí cvičebního programu na Bosse a Bosu® dosáhnout zlepšení rovnováhy mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců, zlepšení pohybových, kondičních (především vytrvalostních schopností) a koordinačních schopností sportovců.

Podmínky splnění:
Součástí praktického workshopu je splnění e-learningu včetně testu. Metodické materiály budou k dispozici po úhradě kurzu.
Lektoři:
Mgr. Alena Pokorná, Ph.D., PaedDr. Hana Vrtělová
Cena:
1 100 Kč

Pro účely vystavení Osvědčení uveďte, prosím, do poznámky u přihlášky Vaše datum narození.

 • CORE TRAINING

  Utilization of the Bossa and Bosu® balance segments in the training process, especially in fitness Preparation with a focus on the specific requirements of individual sports. Using exercise Program at Bosse and Bosu® to improve the balance between muscle systems Postural and phasic strings, improvement of movement, conditioning (especially Endurance capabilities) and the coordination skills of athletes.
  • Faculty of Sports Studies
  Teacher(s)
  seminar tutor Mgr. Alena Pokorná, Ph.D. Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.
  (seminar tutor)
  CV
  seminar tutor PaedDr. Hana Vrtělová PaedDr. Hana Vrtělová
  (seminar tutor)

  Syllabus
  Theoretical basis - basics of functional anatomy, involvement of energy systems, exercise intensity, kinesiology, physiology, first aid and health aspects of Bosse and Bosu® exercises, core training system, specifics of balancing exercises. Practical basis - building and fitness training using the Bossa and Bosu® segments of individual sports industries to develop coordination skills and explosive strength of the legs (eg in the pre-season for volleyball, basketball, hockey, soccer and other sports). Using Balance Segments in Training - Strengthening Deep Stabilization System, Balance, New Stretch Forms and Relaxation.
  Course Enrolment Limitations
  The capacity limit for the course is 25 student(s).

Total: 1 100 CZK incl. VAT