CzechIS MU Login

Škola dřepu 2021

This item is currently unavailable.

Akreditace MŠMT v rámci DVPP č.j.: MSMT-585/2017-1-115

Sobota 10. července 2021, 8:00 – 18:00 hodin (8 vyučovacích hodin + rozbor a ukončení)
Fakulta sportovních studií, Univerzitní kampus Bohunice, Kamenice 5, Brno, posilovna a učebna 225/budova E34
Program a cíl:
Jednodenní seminář zaměřený na základní posilovací cvik – dřep s volnou činkou, určený trenérům všech sportovních odvětví a učitelům.
Teoretická část semináře bude zahrnovat detailní popsání cviku dřep s volnou činkou z hlediska funkční anatomie, techniky provedení, biomechaniky, dávání dopomoci a záchrany. Základy silového tréninku a zavedení cviku dřep s volnou činkou u dětí, dospívajících a dospělých. Příklady modifikace cviku dřep pro jednotlivá sportovní odvětví (hluboké dřepy, podřepy, dřepy vzadu, dřepy vpředu, dřepy ve vzpažení na úzko a na široko, atd.) a jejich zdravotní aspekty na základě vědeckých výzkumů dle techniky provedení. Praktická část bude zaměřena na edukaci provedení cviku dřep včetně odstranění nejčastějších chyb, nácviku metodiky a dopomoci.
Závěrečná část bude obsahovat rozbor videozáznamů z praktické části semináře.
Cílová skupina:
Program je určen studentům FSpS, trenérům všech sportovních odvětví, učitelům TV i všem zájemcům z řad široké veřejnosti.
Harmonogram:
Výuka probíhá formou přednášky, praktických příkladů, diskuse:
8:00 – 8:30 Sraz účastníků, základní informace (učebna 225 UKB)
8:30 – 10:00 Teoretická výuka (učebna 225 UKB)
10:00 – 12:00 Praktická výuka (posilovna UKB – 2 hod)
13:00 – 15:00 Teoretická výuka (učebna 225 UKB)
15:00 – 17:00 Praktická výuka (posilovna UKB – 2 hod)
17:00 – 18:00 Závěrečný rozbor a ukončení (učebna 225 UKB)
Lektoři:
Garant programu: PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
Lektoři: Mgr. Tereza Králová, Bc. Jiří Gasior – dlouholetý reprezentant ČR ve vzpírání, několikanásobný Mistr ČR.
Doklad o absolvování:
Osvědčení o kvalifikaci s neomezenou platností
Cena:
2.500,- Kč

 • School squat

  The aim is to provide current theoretical and practical scientific and experiential knowledge and skills for basic exercise exercises - squatting squats in various modifications to coaches of all sports and physical education teachers. The main goal is to teach exercise safety and help with exercise.
  • Regular price: 2500 CZK
  • Faculty of Sports Studies
  Teacher(s)
  seminar tutor Mgr. Jiří Gąsior Mgr. Jiří Gąsior
  (seminar tutor)
  seminar tutor Mgr. Tereza Králová Mgr. Tereza Králová
  (seminar tutor)

  Syllabus
  Theoretical basis (4 hours): Detailed exercise of free squat squats in terms of functional anatomy, techniques of execution, giving assistance and rescue. Also included is a discussion of age differences for the introduction of a squat squad for children, adolescents and adults. We will also show examples of squat squad modification for individual sports sectors (deep squats, shavings, crooks, squats, front squats, squats in the narrow and wide, etc.) and their health aspects of squat squat training on the basis of scientific research. Practical basis (4 hours): - Training of a squat without a load, then with a loose play from full bases, emphasis is placed on the right technique of execution. - Demonstration and correction of the most common squats. - Gradually increasing the load. - Practical demonstration of assistance and rescue according to types of squat stands. - Demonstration of other modifications to squad exercises for various sports - Testing maximum squat performance while shooting while testing on video. - Methods of development of power using squats. Final analysis of video footage from a practical base (including DartFish software) and a summary of the whole day seminar.
  Course Enrolment Limitations
  The capacity limit for the course is 15 student(s).

  Regular price: 2500 CZK

  Pro objednání je účastník povinen se seznámit s pravidly BOZP a PO.

Total: 2 500 CZK incl. VAT