CzechIS MU Login

Právnická fakulta, Centrum dalšího vzdělávání, pořádá Přípravné kurzy k přijímačkám ONLINE v několika termínech.

Kurzy jsou určeny těm, kteří se chystají ke studiu nejen na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a chtějí si zlepšit předpoklady pro úspěšné zvládnutí přijímací zkoušky ve formě Testu studijních předpokladů (TSP).
Kurz se skládá z těchto tématických bloků:

  • Analytické myšlení
  • Numerické myšlení
  • Kritické myšlení
  • Uvažování v anglickém jazyce

Kompletní informace a přehled všech termínů