Oficiální fotografie doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.
  

doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

učo 1919
1919(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz kubicek(zavináč/atsign)geogr(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz
telefon: 549 49 1491

Akademické a řídící funkce

Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazeníředitel ústavu
Místnost02043 (Kotlářská 2, Brno — Pav.5, 1.p.)
Telefon549 49 1491

Pracoviště

Geografický ústav - Sekce věd o Zemi - Přírodovědecká fakulta
Pracovní zařazenídocent
Místnost02043 (Kotlářská 2, Brno — Pav.5, 1.p.)
Telefon549 49 4498

Členství v akademických orgánech

Přírodovědecká fakulta
    Společná programová rada Geografie (programy Geografická kartografie a geoinformatika, Fyzická geografie, Aplikovaná geografie a geoinformatika, Sociální geografie a regionální rozvoj a Geografie a kartografie)
    Společná oborová rada geografických programů (programy Fyzická geografie, Sociální geografie a regionální rozvoj, Social Geography and Regional Development, Physical Geography, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země a Cartography, geoinformatics and remote sensing)
    Oborová komise (obory Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.) a Kartografiei, geoinformatika a dálkový průzkum Země)
    Školitelé PhD (obory Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země (angl.) a Kartografiei, geoinformatika a dálkový průzkum Země)
    Školitelé Ph.D. (program Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země)
    Rozšířené kolegium děkana
    Kontaktní osoba studijních programů (Cartography, geoinformatics and remote sensing, Geografická kartografie a geoinformatika, Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země)
Pedagogická fakulta
    Společná oborová rada: Didaktika geografie (programy Didaktika geografie a Geography Education)
    Oborová komise (obor Didaktika geografie)