VSSP03X Samostatná práce-VL

Lékařská fakulta
jaro 2015
Rozsah
dle zadání. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Radek Policar (přednášející)
MUDr. Hana Svačinová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Eva Brichtová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (cvičící)
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Břetislav Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Romana Gerychová (cvičící)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Hanke, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Homola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
MUDr. Lukáš Hruška (cvičící)
MUDr. Petr Hýža, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Chrastina, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Ingrová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Kaňová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Kepák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Kolář, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Konečný, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Krbková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC (cvičící)
MUDr. Martin Man (cvičící)
MUDr. Zdeněk Merta, CSc. (cvičící)
MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Orban (cvičící)
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Mgr. Jiří Pařenica, Ph.D. (cvičící)
Dipl. Ing. Martin Piskáček, Dr. rer. nat. (cvičící)
Milena Prudíková (cvičící)
MUDr. Ingrid Rejdová (cvičící)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Sabina Sellner Švestková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (cvičící)
Alena Stodůlková (cvičící)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (cvičící)
MUDr. Martina Šišáková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Irena Vyzulová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc. (cvičící)
Yveta Břenková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Ing. Daniela Kodytková, Ph.D. (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D., FESC (pomocník)
Lea Müllerová (pomocník)
PhDr. Hana Neudertová, Ph.D. (pomocník)
Anna Petruželková (pomocník)
doc. MUDr. Jiří Prášek, CSc. (pomocník)
Dana Procházková (pomocník)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (pomocník)
Věra Stejskalová (pomocník)
MUDr. Roman Svatoň (pomocník)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem projektu je, aby se student seznámil s metodami vědecké práce. Student má být po absolvování předmětu schopen pracovat s odbornou literaturou a vědeckými databazemi, znát zásady přípravy odborné publikace statisticky vyhodnocovat experimentální data nebo plánovat experimenty z výsledků formulovat závěry umět připravit presentaci
Osnova
  • Samostatná práce zahrnuje a) Shromáždění literatury poskytující dosavadní znalosti o zadaném té-matu a zpracování údajů formou přehledové práce
  • nebo b) Zpracování zadaných dat statistickými metodami, vyhodnocení vý-sledků, formulace závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt prezentace
  • nebo c) Vlastní experimentální práci na zadané téma. Vyhodnocení experimen-tů, zpracování závěrů a prezentování formou publikace nebo ppt pre-zentace
  • Za samostatnou práci je pokládána i práce vypracovaná v rámci SVOČ a přednesená na konferenci SVOČ.
Literatura
  • Náhradní obsah: Anthová, V - Antlová, M. - Kratochvíl, J. - Křivánek, P. - Moravcová, L. Informační výchova (e-learningová osnova v IS). Brno 2008.
Výukové metody
konzultace písemná práce ústní preztentace
Metody hodnocení
Samostatná práce je povinnou součástí studijního plánu posluchačů Všeobecného lékařství. Je zakončena předložením písemně zpracovaného materiálu shrnujícího dosažené výsledky a prezentací výsledků práce na pracovišti, kde byla vypracována, případně ne studentské vědecké konferenci. Po té je ukončena zápočtem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Studenti se přihlašují k tématům ze stránky IS MU Osobní administrativa --> Student --> VSSP03X Samostatná práce-VL --> Předmětové rozpisy témat --> Samostatné práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.