aZLFA0621c Farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Renata Bláblová (pomocník)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 25. 5. 7:30–12:30 A19/229, Út 26. 5. 7:30–12:30 A19/229, St 27. 5. 7:30–12:30 A19/229, Čt 28. 5. 7:30–12:30 A19/229, Pá 29. 5. 7:30–12:30 A19/229
Předpoklady
aZLPA0521c Patologie I - cvičení && aZLPF0521c Patol. fyziologie I - cv. && aZLCP051c Chirurgická propedeutika -cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
After completing of the course the student will be able to use formally correct terminology belonging to the valid Pharmacopoea in prescription and making of drug dosage forms of both individually prepared and bulk preparations. The student should be able to understand principles of "pharmacological thinking" for choosing a drug, dosing regimen, pharmacokinetic parameter calculation, differences in administration routes and specifics of pediatric and geriatric pharmacotherapy including possible impact of drug-drug interactions.
Výstupy z učení
After finishin the course the student will be able:
- to use formally correct terminology belonging to the valid Pharmacopoea in prescription and making of drug dosage forms of both individually prepared and bulk preparations.
- to understand principles of "pharmacological thinking" for choosing a drug, dosing regimen, pharmacokinetic parameter calculation, differences in administration routes and specifics of pediatric and geriatric pharmacotherapy including possible impact of drug-drug interactions.
Osnova
 • Pharmacology - practical courses

  Dentistry

  Spring semester 2020

 • /1/
 • INTRODUCTION TO THE STUDY OF PHARMACOLOGY
 • Contents of the study of Pharmacology, contents and organization of theoretical and practical courses and lectures, required and recommended textbooks. The conditions for granting the credit. Pharmacology - definition, basic terminology, subspecializations, drug nomenclature. Introduction to the prescription terminology. Classification of drug preparations. Pharmacopoea, Pharmacopoea Bohemica.
 • INTRODUCTION TO THE PHARMACOKINETICS
 • Transport of drugs across biological barriers. Basic pharmacokinetic processes. Pharmacokinetic parameters. Pharmacokinetics of single and repeated intravascular and extravascular drug administration. Therapeutic drug monitoring (therapeutic monitoring of drug plasmatic concentrations).
 • /2/
 • GENERAL RULES OF THE DRUG PRESCRIPTION
 • Medical prescription and its essentials. Prescription of drugs. Legislation of drug prescription. Work with various handbooks and databases (SÚKL database, Pharmindex, AISLP etc.). Prescription and provisions of narcotic and psychotropic substances.
 • DRUG DELIVERY APPROCHES
 • Classification of administration routes. Factors related to administration route selection. Characteristic of administration routes. Innovative administration routes.
 • /3/
 • PRESCRIPTION OF READY MADE PREPARATIONS – practice. SOLID DRUG DOSAGE FORMS
 • Prescription of selected drug forms (solid drug dosage forms – powders, capsules, tablets, suppositories).
 • SOFT AND MELTING DRUG DOSAGE FORMS
 • Prescription of selected drug forms (soft and melting drug dosage forms – ointments, creams, pastes, gels and other preparations for application to the skin and mucous membranes).
 • FLUID DRUG DOSAGE FORMS
 • Prescription of selected drug forms (fluid drug dosage forms - solutions for rubbing, compresses and lavages, solutions and drops for oral administration).
 • SPECIAL PRESCRIPTION OF INDIVIDUALLY PREPARED DRUGS USED IN STOMATOLOGY (mucoadhesive pastes, solutions, suspensions, gels, ointments, pastes).
 • PHARMACOLOGY OF PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM
 • Introduction. Terminology, neurotransmissions in peripheral nervous system, adrenergic and cholinergic receptors, agonists and antagonists. Functional importance and possibilities of pharmacological affection of sympathetic and parasympathetic system.
 • /4/
 • PRESCRIPTION TEST (PRESCRIPTION OF READY MADE PREPARATIONS AND LATIN TRANSLATIONS)
 • NORADRENERGIC (SYMPATHETIC) DRUGS
 • Completion. Receptors of noradrenergic (sympathetic) system, pharmacology of drugs activating and blocking noradrenergic (sympathetic) system.
 • CHOLINERGIC (PARASYMPATHETIC) DRUGS
 • Receptors of cholinergic (parasympathetic) system, pharmacology of drugs activating and blocking cholinergic (parasympathetic) system.
 • /5/
 • MULTIPLE CHOICE FINAL (CREDIT) TEST OF PHARMACOLOGY (MCHQ - topics lessons from days 1 to 4)
 • GLUCOCORTICOIDS
 • Receptors of noradrenergic (sympathetic) system, pharmacology of drugs activating and blocking noradrenergic (sympathetic) system.
 • CHOLINERGIC (PARASYMPATHETIC) DRUGS
 • Physiology and pathophysiology of adrenal cortex hormones. Natural and synthetic adrenocorticosteroids, steroid receptors, mechanism of action, pharmacological use and side effects. Examples of ready-made drug preparations.
 • H1 ANTIHISTAMINES, ANTIASTHMATICS
 • Classification and clinical use of H1 antihistamines. Pathophysiology of bronchial asthma, sites and mechanisms of action of antiasthma drugs. Prescription of antitussives, expectorants, antiasthmatics.
 • ANTIDIABETIC DRUGS
 • Therapy of type 1 and 2. DM. Insulines. Peroral antidiabetics. Examples of ready-made drug preparations.
 • CREDITS
Literatura
  povinná literatura
 • RANG, H. P., James RITTER, R. J. FLOWER a Graeme HENDERSON. Rang & Dale's pharmacology. Eighth edition. [Edinburgh]: Churchill Livingstone, 2016. xv, 760. ISBN 9780702053627. info
 • http://portal.med.muni.cz/clanek-553-zaklady-receptury-lecivych-pripravku.html
 • For English speaking students: Practicals in Pharmacology http://portal.med.muni.cz/discipline-13-pharmacology
  doporučená literatura
 • Pharmaceutical practice. Edited by Judith A. Rees - Ian Smith - Jennie Watson. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone Elsevier, 2014. xvii, 552. ISBN 9780702051432. info
  neurčeno
 • WHALEN, Karen. Pharmacology. Edited by Richard Finkel - Thomas A. Panavelil. 6th ed. Philadelphia, Pa.: Lippincott Williams & Wilkins, 2015. xi, 664. ISBN 9781451191776. info
 • Waller, Derek - Renwick, Andrew G. - Hillier, Keith. Medical pharmacology and therapeutics. 3rd ed. New York : Elsevier Saunders, 2009. ix, 744 p. ISBN 0-7020-2991-2.
 • Ritter, James M. - Lewis, Lionel D. - Mant, Timothy G.K. - Ferro, Albert. A Textbook of Clinical Pharmacology and Therapeutics, 5th Ed., Hodder Arnold, 2008. 465 s. ISBN 978-0-340-90046-8
Výukové metody
Practicals, the teaching process includes theoretical setting up as well as practical training of knowledge and skills stated in Syllabus. Included are also individual work with specific pharmacological softwares and homeworks on the selected topics, presented and discussed afterward in class.
Metody hodnocení
The participation in practicals is obligatory and registered. To get credits a student has to pass 2 written tests: 1) on drug prescription + translation of selected prescription expressions into Latin (assessed individually by the teacher), 2) the multiple-choice test on knowledge of topics taught. More than half correctly answered questions (usually from 15) are required.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Informace pro studenty studující v češtině:Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu LF MU, UKB, Kamenice 5, pavilon A19.
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek a cvičení, účast v praktických cvičeních je povinná.
Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
V jarním semestru je předmět ukončen zápočtem. Požadavky k získání zápočtu - viz výše. Ukončení v podzimním semestru - rigorózní zkouška složená ze 2 částí: I. multivýběrový test složený ze 30 otázek (k úspěšnému složení a postupu k ústní části zkoušky je vyžadováno nejméně 20 správných odpovědí). Ústní část se skládá ze tří náhodně vybraných otázek z okruhů: 1) obecná farmakologie, 2) speciální farmakologie, 3) vybrané léčivo
Literatura pro studenty studující v angličtině: 8, 9, 10, 11, 12.
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice:
denně 13.00 - 14.00 hod, tel.: 05-4949 3070.
Information for the students studying in English:

Teaching takes place on the Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Masaryk University, UKB, Kamenice 5, pavilion A19.
Teaching takes place in two semesters, in the form of lectures and seminars, participation in practical exercises is obligatory and registered.
When repeating the subject is necessary to pass the tuition in full within the specified range.
In spring semester is subject of the terminated credit. Requirements for obtaining credit - see above. In autumn semester - final exam composed of 2 parts: I. multiple choice questionary test consisting of 30 questions (for the successful composition and procedure to the oral part of the exam is required a minimum of 20 correct answers). The oral part consists of three randomly chosen questions from the topics: 1) general pharmacological principles, 2) special pharmacology, 3) one selected drug (detailed knowledge)
Literature for the students studying in English: 8, 9, 10, 11, 12.
Office hours of the secretariat of the Department of Pharmacology, Faculty of medicine, Masaryk University, Kamenice 5, 625 00 Brno - Bohunice:
daily 13.00 - 14.00 pm, tel.: 05-4949 3070
.SYLABUS POŽADOVANÉ LÁTKY KE ZKOUŠCE Z FARMAKOLOGIEZKOUŠKA PS 2020
Otázky z obecné farmakologie:

Způsoby aplikace léčiv – přehled, charakteristika
Základní farmakokinetické parametry a procesy (přehled)
Absorbce léčiv, "first pass" efekt
Biologická dostupnost léčiv
Distribuce léčiv, distribuční objem
Eliminace léčiv
Biotransformace léčiv, fáze
Vliv pH prostředí a pKa léčiv na přestup léčiv přes biologické membrány
Inhibice a indukce enzymů léčivy
Exkrece léčiv
Farmakokinetika jednorázového, opakovaného a kontinuálního podávání léčiv
Kinetika perorální a parenterální aplikace léčiv
Přehled lékových forem a jejich vliv na farmakokinetiku
Terapeutické monitorování léčiv
Dávka a účinek, druhy dávek
Farmakogenetika, genetický polymorfismus
Přehled mechanismů účinku léčiv, nespecifické mechanismy účinků léčiv
Specifické mechanismy účinků léčiv - cílové struktury, na nichž léčiva působí
Nežádoucí účinky léčiv (charakter, kategorie)
Receptorová teorie léčiv - typy receptorů
Synergismus a antagonismus v účincích léčiv
Tolerance, tachyfylaxe
Látková závislost
Terapeutický index, terapeutická šíře
Vliv průvodních onemocnění na účinek léčiv, polypragmazie
Alergie na léčiva, idiosynkrazie
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakokinetického typu
Interakce léčiv - přehled, interakce farmakodynamického typu
Faktory ovlivňující účinek léčiv (se vztahem k léčivu, se vztahem k organismu)
Farmakoterapie v těhotenství, teratogenita léčiv
Farmakoterapie v době kojení, v dětském věku
Farmakoterapie ve stáří
Farmakologie a její podobory, původ a zdroj léčiv, názvy léčiv
Český lékopis
Účelná farmakoterapie, léková anamnéza, compliance
Životní cyklus léčiva
Preklinické a klinické hodnocení léčiv
Farmakovigilance
Obecné principy terapie otrav, specifická antidota léčiv a mechanismy jejich účinku
Principy biologické terapie - technologie, požadavky na kvalitu, registrace, biosimilarsOtázky ze speciální farmakologie:


Antimykotika
Antivirotika
Přehled léčiv s místním účinkem užívaných ve stomatologii
Antiinfektiva ve stomatologii
Dezinficiencia a antiseptika
Přehled léčiv s místním účinkem - dermatologika, léčiva ORL
Zásady antibiotické terapie - přehled, mechanismy účinků, rezistence
Antibiotika k lokálnímu užití
Peniciliny
Cefalosporiny + ostatní beta laktamy
Aminoglykosidy
Makrolidy
Sulfonamidy
Tetracykliny
Chinolony, nitroimidazoly
Nesteroidní antiflogistika + analgetika-antipyretika
Antiuratika
Celková anestetika
Premedikace a doplnění celkové anestézie, analgosedace, neuroleptanalgézie
Centrální a periferní myorelaxancia
Lokální anestetika esterového typu
Lokální anestetika amidového typu
Typy lokální anestézie
Farmakoterapie anafylaktického šoku
Antitusika, expektorancia
Hypolipidemika
Léčiva srdečního selhání
H1-antihistaminika
Antiastmatika
Antihypertenziva – přehled + ACEi, sartany, antagonisté reninu
Antihypertenziva - přehled + diuretika, alfa1 lytika
Antihypertenziva - přehled + blokátory beta adrenergních receptorů + centrální antihypertenziva
Antiulceróza
Laxativa, antidiarhoika
Antiemetika, prokinetika
Spasmolytika, digestiva
Vitaminy AEDK
Hydrofilní vitaminy
Psychofarmaka - přehled, klasifikace
Hypnosedativa
Antiepileptika
Antipsychotika
Anxiolytika
Antidepresiva
Nootropika, kognitiva
Psychostimulancia, halucinogeny, delirogeny
Antiarytmika
Kardiotonika
Alkylační cytostatika + ostatní zásahy do DNA
Antimetabolity + hormonální terapie
Biologická léčiva v onkologii
Glukokortikoidy
Tyreoidální + antityreoidální látky
Léčiva užívaná u osteoporózy
Pohlavní hormony – HST, kontraceptiva
Uterotonika, tokolytika
Insuliny
Antidiabetika pro terapii DM II
Antikoagulancia, antiagregancia
Antitrombotika, trombolytika
Opioidní analgetika
Lékové závislostí a možnosti jejich terapie
Léčiva ovlivňující VNS - neurotransmise, receptory VNS, základní přehled
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, přímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatomimetik, nepřímá sympatomimetika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, přímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení sympatolytik, nepřímá sympatolytika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, přímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinomimetik, nepřímá cholinomimetika
Základní účinky a rozdělení cholinolytik, přímá cholinolytika (parasympatolytika, ganglioplegika)Seznam vybraných léčiv:pantoprazol
famotidin
atropin
butylscopolamin
fenpiverin, pitofenon
metoklopramid
ondansetron
lactulosa
insulin lispro
metformin
glibenklamid
warfarin
enoxaparin
kyselina acetylsalicylová
digoxin
propafenon
amiodaron
adrenalin
noradrenalin
dopamin
ephedrin, pseudoephedrin
nitroglycerin
methyldopa
clonidin
urapidil
hydrochlorothiazid
furosemid
metoprolol
labetalol
nifedipin
verapamil
enalapril
losartan
atorvastatin
ezetimib
nystatin
ketokonazol
methylergometrin
hexoprenalin
alfuzosin
oxytocin
dexamethason
prednison
doxycyclin, chloramphenicol
amoxicillin
phenoxymethylpenicillin
oxacillin
piperacillin, co-piperacillin
cefuroxim
co-trimoxazol
clarithromycin
gentamicin
ciprofloxacin
fluconazol
aciclovir
zidovudin
cyclophosphamid
methotrexat
6-merkaptopurin
5-fluorouracil
paclitaxel
doxorubicin
cisplatina
trastuzumab
tamoxifen
interferon alfa
ibuprofen
diclofenac
indometacin
nimesulid
suxamethonium
allopurinol
kyselina alendronová
lidocain
procain
trimecain
articain
sevofluran
thiopental
propofol
dihydrocodein
sufentanil
piritramid
tramadol
paracetamol
metamizol
sumatriptan
kyselina valproová
gabapentin
haloperidol
risperidon
olanzapin
lithium
diazepam
alprazolam
zolpidem
midazolam
escitalopram
amitriptylin
bupropion
methylphenidát
donepezil
fysostigmin
methadon
buprenorphin
betahistin
oxymetazolin, xylometazolin
phenylephrin
salbutamol
fenoterol
ipratropium-bromid
nedocromil
acetylcystein
bromhexin
codein
butamirát
bisulepin
cetirizin
desloratadin
pilocarpin
timolol
tropicamid
EXAMPLES OF QUESTIONS ON GENERAL PHARMACOLOGICAL PRINCIPLES:

Routes of administration - overview, characteristics
Basic pharmacokinetic parameters and processes (overview)
Drug absorption, "first pass" effect
Biovailability of drugs
Drug distribution, volume of distribution
Drug elimination
Drug biotransformation, phases of biotransformation
Effect of environment pH and pKa of drugs on the drug transfer across biological membranes
Enzyme inhibition and induction
Drug excretion
Pharmacokinetics of single, repeated and continous drug administration
Pharmacokinetics of drug oral and parenteral administration
Drug dosage forms - overview and influence on pharmacokinetics
Therapeutic drug monitoring
Dose and effect, types of doses
Pharmacogenetics, pharmacogenetic polymorphism
Mechanisms of drug action - overview, non specific mechanisms of drug action
Specific mechanisms of drug action - the target structures, on which the drug act
Adverse drug reactions (types, categories)
Drug receptors theory - types of receptors
Tolerance, tachyphylaxis
Drug addiction
Therapeutic index, therapeutic range
Influence of concomitant diseases on drug effect, polypragmasia
Drug allergy (hypersensitivity), idiosyncrasy
Drug interactions- overview, pharmacokinetic interactions
Drug interactions- overview, pharmacodynamic interactions
Factors influencing the drug effect (related to drug, related to organism)
Pharmacoterapy in pregnancy, drug teratogenicity
Pharmacotherapy in breastfeeding women, in pediatric population
Pharmacoterapy in elderly
Pharmacology, sub-branches, origin of drugs, drug names
Pharmacopoeia
Rational pharmacotherapy, drug anamnesis, compliance
Development of a new drug (Drug life cycle)
Preclinical and clinical evaluation of drugs
Pharmacovigilance
General principles of drug poisoning therapy, specific antidotes and their mechanisms of action
Principles of biological therapy - technology, requirements on the quality, registration, biosimilarsEXAMPLES OF QUESTIONS ON "DRUG CLASSES":

Antimycotics
Antivirotics
Drugs with the topic action used in stomatology - overview
Antiinfective drugs used in stomatology
Disinfectants and antiseptics
Drugs with the topic action - dermatologics, drugs used in ORL
Principles of antibiotic therapy - overview, mechanisms of action, resistance
Antibiotics for topic use
Penicillines
Cephalosporins and other beta-lactams
Aminoglycosides
Macrolides
Sulphonamides
Tetracyclines
Quinolones and nitroimidazoles
Non-steroidal antiinflammatory drugs + Analgesics - antipyretics
Drugs used in gout
General anaesthetics
Premedications and supplement general anaesthesia, analgosedation, neuroleptanalgesia
Central and peripheral myorelaxants
Ester-type local anaesthetics
Amide-type local anaesthetics
Types and techniques of local anaesthesia
Pharmacoterapy of anaphylactic shock
Antitussives, expectorants
Hypolipidemics, lipid-lowering drugs
Drugs used in heart failure
Histamine H1-blockers
Antiasthmatics
Antihypertensives - overview + ACE inhibitors, sartans, renine antagonists
Antihypertensives - overview + diuretics, alpha1-lytics
Antihypertensives - overview + beta-blockers, central antihypertensives
Antiulcer drugs
Laxatives, antidiarrhoics
Antiemetics, prokinetics
Spasmolytics, digestives
Vitamins AEDK
Hydrophilic vitamins
Psychopharmacs - overview, classification
Hypnosedatives
Antiepileptic drugs
Antipsychotics
Anxiolytics
Antidepressants
Nootropics, drugs affecting cognitive functions
Psychostimulants, hallucinogenic and delirogenic drugs
Antidysrhytmics
Cardiotonics, inotropic drugs
Alkylating cytostatics and other impacts of DNA
Antimetabolites + hormonal therapy in oncology
Bilogical treatment in oncology
Glucocorticoids
Thyroid + anti-thyroid drugs
Drugs used in osteoporosis
Sex hormones - HRT, contraceptives
Uterotonics, tocolytics
Insulins
Antidiabetics for the treatment of type 2 DM
Anticoagulants, antiplatelet drugs
Antithrombotics, trombolytics
Opioid analgesics
Drugs causing addiction and pharmacological possibilities of addiction treatment
Drugs affecting ANS - neurotransmission, receptors of ANS, basic overview
Sympathomimetic agents - basic effects and classification - direct sympathomimetics
Sympathomimetic agents - basic effects and classification - indirect sympathomimetics
Sympatholytic agents - basic effects and classification - direct sympatholytics
Sympatholytic agents - basic effects and classification - indirect sympatholytics
Cholinomimetic agents - basic effects and classification - direct cholinomimetics
Cholinomimetic agents - basic effects and classification - indirect cholinomimetics
Cholinolytic agents - basic effects and classification - direct cholinolytics (parasympatholytics, ganglioplegics)


LIST OF GENERIC NAMES –„ESSENTIAL DRUGS“:
pantoprazole
famotidine
atropine
butylscopolamine
fenpiverine, pitofenone
metoclopramide
ondansetron
lactulose
insulin lispro
metformin
glibenclamide
warfarin
enoxaparin
acetylsalicylic acid
digoxin
propafenone
amiodarone
epinephrine
norepinephrine
dopamine
ephedrine, pseudoephedrine
nitroglycerin
methyldopa
clonidine
urapidil
hydrochlorothiazide
furosemide
metoprolol
labetalol
nifedipine
verapamil
enalapril
losartan
atorvastatin
ezetimibe
nystatin
ketoconazole
methylergometrine
hexoprenaline
alfuzosin
oxytocin
dexamethasone
prednisone
doxycycline, chloramphenicol
amoxicillin
phenoxymethylpenicillin
oxacillin
piperacillin, co-piperacillin
cefuroxime
cotrimoxazole
clarithromycin
gentamicin
ciprofloxacin
fluconazole
aciclovir
zidovudine
cyclophosphamide
methotrexate
6-mercaptopurine
5-fluorouracil
paclitaxel
doxorubicin
cisplatin
trastuzumab
tamoxifen
interferon alpha
ibuprofen
diclofenac
indomethacin
nimesulide
suxamethonium
allopurinol
alendronic acid
lidocaine
procaine
trimecaine
articaine
sevoflurane
thiopental
propofol
dihydrocodeine
sufentanil
piritramide
tramadol
paracetamol (acetaminophen)
metamizole
sumatriptan
valproic acid
gabapentin
haloperidol
risperidone
olanzapine
lithium
diazepam
alprazolam
zolpidem
midazolam
escitalopram
amitriptyline
bupropion
methylphenidate
donepezil
physostigmine
methadone
buprenorphine
betahistine
oxymetazoline, xylometazoline
phenylephrine
salbutamol
fenoterol
ipratropium bromide
nedocromil
acetylcysteine
bromhexine
codeine
butamirate
bisulepine
cetirizine
desloratadine
pilocarpine
timolol
tropicamide
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.