Bi3001 Bakalářská práce z Experimentální a molekulární biologie 1

Přírodovědecká fakulta
podzim 2022
Rozsah
0/5/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc. (cvičící)
doc. RNDr. Martin Vácha, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Monika Vítězová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Vít Gloser, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Lenka Falk, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jiřina Kučerová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Jana Řepková, CSc. (cvičící)
Garance
prof. RNDr. Renata Veselská, Ph.D., M.Sc.
Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav experimentální biologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
Bi3001/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi3001/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi3001/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi3001/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi3001/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Bi3001/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Bi4020 Molekulární biologie || JA001 Odborná angličtina - zkouška || JA002 Pokročilá angličtina - zk || JA001A Odborná angličtina - zkouška && NOW ( Bi3330 Specializační seminář EBR 1 ) || NOW ( Bi3332 Specializační seminář EBŽI 1 ) || NOW ( Bi3334 Specializační seminář MIK 1 ) || NOW ( Bi3336 Specializační seminář HUBI 1 ) || NOW ( Bi3338 Specializační seminář MBG 1 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Na předmět se vztahuje povinnost registrace, bez registrace může být znemožněn zápis předmětu!
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je po všech stránkách připravit studenty na zpracování bakalářské práce. Úspěšné absolvování tohoto kurzu je předpokladem, že student:
- odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím a splňující veškeré požadavky na ni kladené
- bude připraven k úspěšné obhajobě práce, která je součástí státní závěrečné zkoušky
- bude umět analyzovat předložený problém a navrhovat jeho řešení
- bude umět pracovat s odbornou literaturou
- bude umět uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- analyzovat výsledky pomocí statistických metod
- formulovat vlastní závěry a diskutovat je s literaturou
- prezentovat výsledky a závěry své experimentální a teoretické vědecké práce
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat předložený problém a navrhovat jeho řešení
- pracovat s odbornou literaturou
- uspořádat, analyzovat, shrnout, zhodnotit, reprodukovat a diskutovat odborné informace
- integrovat teoretické znalosti do experimentální práce
- analyzovat výsledky pomocí statistických metod
- formulovat vlastní závěry a diskutovat je s literaturou
- prezentovat výsledky a závěry své experimentální a teoretické vědecké práce
Osnova
  • Náplní předmětu je individuální konzultace a vyhotovení bakalářské práce dle pokynů vedoucího práce a obecných zásad pro zpracovávání bakalářské práce.
Literatura
  • Selection of items corresponding with the topic of bachelor thesis
  • Výběr literatury dle tématu bakalářské práce.
  • ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Online. Illustrated by Hana Kymrová. Vyd. 1. Praha: Academia, 1999. 204 s. ISBN 8020007555. [citováno 2024-04-23] info
Výukové metody
Osobní konzultace s vedoucím práce, studium odborné literatury, příprava bakalářské práce.
Metody hodnocení
Aktivita studenta během přípravy bakalářské práce je hodnocena průběžně školitelem. Zápočet je udělený za úspěšný postup v přípravě práce. Finální hodnocení se uskutečňuje formou obhajoby bakalářské práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.