PB009 Základy počítačové grafiky

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Chmelík, Ph.D. (přednášející)
Lenka Michalková (cvičící), prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (zástupce)
Bc. Petr Beran (cvičící), prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (zástupce)
Jozef Bátrna (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačové grafiky a designu - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 12:00–13:50 D2, kromě St 16. 5.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PB009/01: každý sudý čtvrtek 12:00–13:50 B311, J. Bátrna, P. Beran
PB009/02: každý lichý čtvrtek 12:00–13:50 B311, J. Bátrna, P. Beran
PB009/03: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 B311, J. Bátrna, L. Michalková
PB009/04: každý lichý čtvrtek 10:00–11:50 B311, J. Bátrna, L. Michalková
PB009/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Chmelík, J. Sochor
Předpoklady
Znalost základů maticového počtu, lin.algebry a geometrie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 110 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 65/110, pouze zareg.: 0/110, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/110
Mateřské obory
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout přehled o základních algoritmech a metodách používaných při tvorbě modelů a jejich vykreslování. Posluchači získají znalosti, které jim umožní orientaci v širokém spektru úloh řešených v počítačové grafice včetně nezbytného matematického základu. Získají praktické dovednosti při modelování prostorových těles ve složitých scénách pomocí moderního profesionálního software. Umí realizovat krátké animované sekvence a rozumí relevantním problémům vykreslování, vyhlazování a osvětlování.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu se studenti
- seznámí a zorientují v širokém spktru problémů řešených v počítačové grafice;
- porozumí matematickým základům a programovacím principům v oblasti PG;
- zíklají praktické dovednosti při modelování těles a komplexních scén při použití současného profesionálního software;
- budou schopni vytvořit krátké animované sekvence;
- porozumí problémům spojeným s vykreslováním, vyhlazováním a osvětlováním.
Osnova
 • Kresba grafických primitiv, rastrové algoritmy.
 • Ořezávání. Vyplňování.
 • Křivky a plochy. Hermite, Bézier, NURBS.
 • Barva, barevné modely.
 • Úpravy rastrového obrazu.
 • Modely těles.
 • Rovnoběžné a perspektivní promítání.
 • Viditelnost v prostoru obrazu.
 • Osvětlovací modely.
 • Stínovací techniky, odrazy světla. Sledování paprsku.
Literatura
 • FOLEY, James D. Computer graphics :principles and practice. 2nd ed. Reading: Addison-Wesley Publishing Company, 1990. 1174 s. ISBN 0-201-12110-7. info
 • ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. info
Výukové metody
Teoretické přednášky o základních principech, metodách a algoritmech. Cvičení zaměřená na použití profesionálního modelovacího SW (Cinema 4D). 2 domácí úlohy modelování a animace modelované scény. Studijní materiály: Slajdy z přednášek, velký výběr knih o základech počítačové grafiky.
Metody hodnocení
2 domácí úlohy jsou nezbytné pro udělení zápočtu a jsou podmínkou pro písemnou zkoušku. Předmět je hodnocen na základě písemné zkoušky.
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~sochor/PB009
Materiály jsou publikovány na intranetu. The lecture materials are available on intranet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2018/PB009

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2018 03:28, 25. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému