MPH_PRRI Projektové řízení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2015
Rozsah
0/1. 4 kr. k=2,0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Jan Žák (přednášející)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Jan Žák
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 20. 2. 9:20–12:45 P303, Pá 27. 2. 9:20–12:45 P303, Pá 6. 3. 9:20–12:45 P303
Předpoklady
Tento předmět není nijak podmíněn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/65, pouze zareg.: 0/65, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/65
Jiné omezení: Kapacitu lze v rozumné míře i překročit.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude mít student základní povědomí o projektovém řízení a principech řízení projektů dle IPMA. A dále vlastní prací nabyté zkušenosti z e-learningové aplikace, zaměřené na plánování projektu a jeho realizaci.
Osnova
  • Kurz slouží k pochopení základů projektového řízení. V úvodu jsou představeny principy a zásady řízení projektů podle IPMA (International Project Management Association). Po uvedení do problematiky si každý student bude moci vyzkoušet v rámci e-learningové aplikace řízení projektu. Půjde o tvorbu plánu a jeho následnou realizaci. Obsahem projektu bude stavba pasivního domu. Studenti tak budou mít šanci si popsané metody projektového řízení ve zjednodušené formě vyzkoušet a procvičit.
Literatura
    doporučená literatura
  • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Translated by Eva Brunovská. Vyd. 3. Brno: Computer Press, 2007. x, 344. ISBN 9788025115060. info
  • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015. info
  • FIALA, Petr. Projektové řízení : modely, metody, analýzy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 276 s. ISBN 808641924X. info
    neurčeno
  • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3. info
Výukové metody
Stručný teoretický úvod na nějž navazuje e-learningová aplikace pro praktické procvičení.
Metody hodnocení
zkouška (známka vyplývající z absolvované e-learningové aplikace). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
V případně zájmu je možné mírně přesáhnout kapacitu, protože hlavní součást předmětu je e-learningová aplikace v podobě simulační manažerské hry. Ale daní studenti by si museli donést notebook. Pouze úvodní ze tří bloků bude mít formu přednášky, která představí základní principy řízení projektů podle IPMA. Druhý blok se bude týkat přímo absolvonání e-learningové aplikace (kterou je ale možno sehrát přes internet i kdykoliv mimo tento blok). Závěrečný blok se bude týkat reflexe průběhu simulační hry a hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.