MPH_PRRI Projektové řízení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/1. 4 kr. k=2,0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Jan Žák (přednášející)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Ing. Jan Žák
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 24. 2. 9:20–12:45 P303, Pá 3. 3. 9:20–12:45 P303, Pá 10. 3. 9:20–12:45 P303
Předpoklady
Tento předmět není nijak podmíněn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 65 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/65, pouze zareg.: 0/65, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/65
Jiné omezení: Kapacitu lze v rozumné míře i překročit.
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude mít student základní povědomí o projektovém řízení a principech řízení projektů dle IPMA. A dále vlastní prací nabyté zkušenosti z e-learningové aplikace, zaměřené na plánování projektu a jeho realizaci.
Osnova
  • Kurz slouží k pochopení základů projektového řízení. V úvodu jsou představeny principy a zásady řízení projektů podle IPMA (International Project Management Association). Po uvedení do problematiky si každý student bude moci vyzkoušet v rámci e-learningové aplikace řízení projektu. Půjde o tvorbu plánu a jeho následnou realizaci. Obsahem projektu bude stavba pasivního domu. Studenti tak budou mít šanci si popsané metody projektového řízení ve zjednodušené formě vyzkoušet a procvičit.
Literatura
    doporučená literatura
  • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Translated by Eva Brunovská. Vyd. 3. Brno: Computer Press, 2007. x, 344. ISBN 9788025115060. info
  • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015. info
  • FIALA, Petr. Projektové řízení : modely, metody, analýzy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 276 s. ISBN 808641924X. info
    neurčeno
  • DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 507 s. ISBN 978-80-247-2848-3. info
Výukové metody
Stručný teoretický úvod na nějž navazuje e-learningová aplikace pro praktické procvičení.
Metody hodnocení
zkouška (známka vyplývající z absolvované e-learningové aplikace). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
Úvodní ze tří bloků bude mít především formu přednášky, která představí základní principy řízení projektů. Kromě toho bude zahrnovat nějaké menší příklady k vyzkoušení popisovaných metod, příklady a zkušenosti z projektů z praxe. A na závěr také rady k úkolu v rámci plánovací fáze e-learningové aplikace. Druhý blok bude mít přednáškovou část výrazně kratší a bude více zaměřen na praktické vyzkoušení si některých vybarných složitejších metod projektového řízení. Na závěr pak budou prezentovány rady k realizační fázi úkolu souvisejícího s e-learningovou aplikací. Třetí blok se bude věnovat zhodnocení úkolů souvisejících s e-learningovou aplikací. Bude se probírat provázání obsahu úkolu s prezentovaným obsahem a teorií projektového řízení (reflexe získaných zkušeností ve vztahu k realitě). Dále se také budou probírat informace k certifikaci v oblasti projektového řízení podle IPMA (včetně osobních zkušeností z této certifikace).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.