MPH_PRRI Projektové řízení

Ekonomicko-správní fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/1. 4 kr. k=2,0. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Garance
Mgr. Ing. Jan Žák
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Pá 1. 3. 12:50–16:15 VT105, Pá 8. 3. 12:50–16:15 VT105, Pá 15. 3. 12:50–16:15 VT105
Předpoklady
Tento předmět není nijak podmíněn.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 26 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/26, pouze zareg.: 0/26, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/26
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude mít student základní povědomí o projektovém řízení. A dále vlastní prací nabyté zkušenosti z e-learningové aplikace, zaměřené na plánování projektu a jeho realizaci.
Osnova
  • Kurz slouží k pochopení základů projektového řízení. Po tomto uvedení do problematiky si budou moci studenti, každý sám za sebe, vyzkoušet v rámci e-learningové aplikace řízení projektu. Půjde o tvorbu plánu a jeho následnou realizaci. Obsahem projektu bude stavba pasivního domu. Studenti tak budou mít šanci si popsané metody projektového řízení ve zjednodušené formě vyzkoušet a procvičit.
Literatura
    doporučená literatura
  • ROSENAU, Milton D. Řízení projektů. Translated by Eva Brunovská. Vyd. 3. Brno: Computer Press, 2007. x, 344. ISBN 9788025115060. info
  • SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 8024715015. info
  • FIALA, Petr. Projektové řízení : modely, metody, analýzy. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004. 276 s. ISBN 808641924X. info
Výukové metody
Stručný teoretický úvod na nějž navazuje e-learningová aplikace pro praktické procvičení.
Metody hodnocení
zkouška (známka vyplývající z absolvované e-learningové aplikace). Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Informace učitele
V případně zájmu je možné mírně přesáhnout kapacitu, protože hlavní součást předmětu je e-learningová aplikace v podobě simulační manažerské hry. Ale daní studenti by si museli donést notebook. Pouze úvodní ze tří bloků bude mít formu přednášky. Druhý blok se bude týkat přímo absolvonání e-learningové aplikace (kterou je ale možno sehrát přes internet i kdykoliv mimo tento blok). Závěrečný blok se bude týkat reflexe průběhu simulační hry a hodnocení.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.