BPH_MAN1 Management 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2014
Rozsah
2/2/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc. (přednášející)
Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. Ondřej Částek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavla Marciánová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Mikuš, Ph.D. (cvičící)
Ing. Jana Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Ing. Petr Smutný, Ph.D. (cvičící)
Ing. Bc. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Eva Švandová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Jan Žák (cvičící)
Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. Ing. Ladislav Blažek, CSc.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Vlasta Radová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Rozvrh
Čt 12:50–14:30 P101
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BPH_MAN1/02: Út 14:35–16:15 S309, J. Žák
BPH_MAN1/03: Út 16:20–17:55 S309, J. Žák
BPH_MAN1/04: Út 16:20–17:55 P312, P. Mikuš
BPH_MAN1/05: Út 9:20–11:00 P303, J. Žák
BPH_MAN1/06: Út 11:05–12:45 S307, J. Pokorná
BPH_MAN1/07: Út 12:50–14:30 S309, J. Pokorná
BPH_MAN1/09: Út 9:20–11:00 S307, J. Pokorná
BPH_MAN1/10: Út 11:05–12:45 S310, J. Žák
BPH_MAN1/11: Út 12:50–14:30 P101, P. Mikuš
BPH_MAN1/13: Út 14:35–16:15 P312, P. Mikuš
BPH_MAN1/15: Čt 18:00–19:35 P312, J. Žák
BPH_MAN1/16: Út 12:50–14:30 P303, P. Smutný
BPH_MAN1/17: Út 9:20–11:00 P312, P. Smutný
Předpoklady
((! PHMANA Management I )&&(! BPH_ZMAN Základy managementu ))||(! NOWANY ( BPH_ZMAN Základy managementu ))
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 375 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/375, pouze zareg.: 0/375, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/375
Mateřské obory/plány
předmět má 14 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na problematiku řízení v organizacích podnikatelského i nepodnikatelského typu. Po jeho absolvování by měl být student schopen zejména
- vysvětlit začlenění všeobecného managementu do systému relevantních vědních disciplín
- popsat vývojové trendy managementu v kontextu ekonomických, sociálních a politických podmínek dvacátého století a směrů dalšího vývoje na prahu století jednadvacátého
- vysvětlit podstatu organizace
- popsat základní typy organizačních struktur
- aplikovat principy organizování na tvorbu organizačních struktur
- vysvětlit vliv organizační strategie a organizační kultury na organizační strukturu
- vysvětlit podstatu plánování a rozhodování
- popsat organizační a procesní stránku rozhodování
- vysvětlit rozhodovací proces a jeho jednotlivé fáze
- aplikovat metody rozhodovací analýzy na řešení rozhodovacích úloh
- vysvětlit podstatu ovlivňování
- popsat zásady vybraných motivačních teorií a vysvětlit jejich vztah k motivačním nástrojům a k motivačnímu systému
- vysvětlit podstatu vedení lidí, motivování a komunikování
- využívat základní manažerské dovednosti
Osnova
 • Tématický plán přednášek:
 • 1. Vymezení všeobecného managementu
 • 2. Vývojové trendy managementu
 • 3. Organizování I
 • 4. Organizování II
 • 5. Plánování
 • 6. Rozhodování I
 • 7. Rozhodování II
 • 8. Rozhodování III
 • 9. Motivování I
 • 10. Motivování II
 • 11. Komunikování
 • 12. Vedení
 • 13. Poznatky a zkušenosti z manažerské praxe Tématický plán seminářů :
 • 1. až 3. Úvod do problematiky, ustavení týmů a funkcí, příprava vlastní hry
 • 4. až 11. Sehrání manažerské hry
 • 12. a 13. Analýza výsledků manažerské hry
Literatura
  povinná literatura
 • BLAŽEK, Ladislav. Management. vydání první. Praha: Grada, 2011. 191 s. ISBN 978-80-247-3275-6. info
  doporučená literatura
 • DONNELLY, James H., James L. GIBSON a John M. IVANCEVICH. Management. Translated by Václav Dolanský - Josef Koubek. Vyd. 1. Praha: Grada, 1997. 821 s. ISBN 9788071694229. info
 • VEBER, JAROMÍR A KOL. Management. 2. vyd. Praha: Management Press, 2009. 734 s. ISBN 978-80-7261-200-0. info
 • VÁGNER, Ivan. Systém managementu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 432 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 375. ISBN 8021039728. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse, manažerská hra realizovaná na seminářích v průběhu celého semestru.
Metody hodnocení

Kurz je ukončen ústní zkouškou. Její součástí je rovněž hodnocení úspěšnosti studenta v manažerské hře, která je realizována v rámci seminářů. Pro zajištění objektivity zkoušky v tomto předmětu platí, stejně jako pro všechny ostatní předměty, toto ustanovení: Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek k ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.

Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nezapisují si studenti, kteří absolvovali předmět PHMANA.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu "Inovace studia ekonomických disciplín v souladu s požadavky znalostní ekonomiky (CZ.1.07/2.2.00/28.0227)", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.