BKV_BAS1 Bakalářský seminář 1

Ekonomicko-správní fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Guzi, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: Jana Biskupová
Dodavatelské pracoviště: Katedra veřejné ekonomie - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BKV_TEBP Teze bakalářské práce
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je poskytnutí vybraných informací usnadňujících zpracování práce na požadované odborné úrovni (s důrazem na vlastní přínosy řešení). V rámci semináře se studenti seznámí s výběrem metodických postupů jejího zpracování, s výběrem informačních zdrojů, se zobecněním resp. generalizaci získaných poznatků. Student si rovněž osvojí základní zásady psaní odborného textu a jeho prezentace.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: správně formulovat cíle práce; stanovit vhodné výchozí hypotézy; vybírat odpovídající metodické postupy pro zpracování práce; vybírat informační zdroje; zobecňovat získané poznatky; prezentovat práci a jejich přínosy.
Osnova
  • Individuální konzultace k vymezení konkrétních cílů a zejména obsahové struktury a metodiky zpracování práce.
Literatura
    povinná literatura
  • http://www.econ.muni.cz/t619/
Výukové metody
Výuka sestává z prezentace zásad akademické práce, případových studií vybraných závěrečných prací, diskusí ve třídě a individuálních konzultací.
Metody hodnocení
Podmínky, kritéria nebo výjimky k udělení zápočtu stanovuje školitel. Podmínkou zápočtu je aktivní účast nejen na úvodním semináři, ale i na individuálních konzultacích s vedoucím bakalářské práce, přičemž jsou zohledněny dosažené pokroky při zpracování bakalářské práce. Na konci semestru student odevzdá rozpracovanou práci v požadované struktuře a rozsahu do ISu do odevzdávány (kontroluje školitel).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: 4 hodiny.
Úvodní přednáška dle rozvrhu. Dále průběžné konzultace s vedoucím práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.