MB102 Diferenciální a integrální počet

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
2/2. 4 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Hasil, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Milan Bačík (cvičící)
Mgr. Martin Doležal (cvičící)
Mgr. Pavel Francírek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jakub Juránek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Másilko (cvičící)
Mgr. Jan Reiss (cvičící)
Mgr. Radek Suchánek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Šišoláková, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Michal Veselý, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc.
Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Přírodovědecká fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:50 D2, St 16:00–17:50 D1, kromě St 16. 5.
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MB102/01: Út 8:00–9:50 A320, J. Reiss
MB102/02: Út 10:00–11:50 A320, J. Reiss
MB102/03: Út 16:00–17:50 B204, M. Bačík
MB102/04: Út 18:00–19:50 B204, M. Bačík
MB102/05: St 8:00–9:50 B204, J. Juránek
MB102/06: St 10:00–11:50 B204, J. Juránek
MB102/07: Po 8:00–9:50 B204, J. Šišoláková
MB102/08: Po 12:00–13:50 A320, J. Šišoláková
MB102/09: Út 14:00–15:50 B204, J. Reiss
MB102/10: Čt 16:00–17:50 B204, P. Francírek
MB102/11: Čt 18:00–19:50 B204, P. Francírek
MB102/12: Po 16:00–17:50 B204, R. Suchánek
MB102/13: Po 18:00–19:50 B204, R. Suchánek
MB102/14: St 18:00–19:50 B204, R. Suchánek
MB102/15: Čt 8:00–9:50 B204, M. Doležal
MB102/16: Čt 10:00–11:50 B204, M. Doležal
Předpoklady
! NOW ( MB202 Dif. a integrální počet B ) && ! MB202 Dif. a integrální počet B
Středoškolská matematika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Druhá část čtyřsemestrového bloku základních přednášek matematiky. V kurzu Diferenciální a integrální počet se konkrétně jedná o základní úlohy integrálního a diferenciálního počtu, včetně souvislostí numerických a aplikačních.
Výstupy z učení
Studenti budou po absolvování předmětu schopni:
pracovat prakticky i teoreticky s derivací a integrálem (neurčitým i určitým);
analyzovat chování funkcí jedné reálné proměnné;
rozumět teorii a použití nekonečných číselných a mocninných řad;
rozumět vybraným aplikacím infinitezimálního počtu;
aplikovat metody diferenciálního a integrálního počtu na konkrétní úlohy.
Osnova
 • Polynomiální interpolace dat
 • Spojité funkce a limity
 • Derivace funkce a její aplikace
 • Přehled základních funkcí
 • Primitivni funkce (neurčitý integrál)
 • Riemannův integrál a jeho aplikace
 • Číselné a mocninné řady, Fourierovy řady, integrální transformace
Literatura
  doporučená literatura
 • RILEY, K.F., M.P. HOBSON a S.J. BENCE. Mathematical Methods for Physics and Engineering. second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 1232 s. ISBN 0 521 89067 5. info
 • SLOVÁK, Jan, Martin PANÁK a Michal BULANT. Matematika drsně a svižně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 773 s. ISBN 978-80-210-6307-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.O210-6308-2013. Základní učebnice matematiky pro vysokoškolské studium info
  neurčeno
 • Matematická analýza pro fyziky. Edited by Pavel Čihák. Vyd. 1. Praha: Matfyzpress, 2001. v, 320 s. ISBN 80-85863-65-0. info
 • DOŠLÁ, Zuzana a Vítězslav NOVÁK. Nekonečné řady. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 113 s. ISBN 8021019492. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/FI:MB102!
Výukové metody
Výuka je vedena formou klasických dvouhodinových přednášek a standardních cvičení
Metody hodnocení
Dvouhodinová přednáška spolu s cvičením. Během semestru jsou dvě povinné vnitrosemestrální písemky, každá na max. 10 bodů. Ve cvičeních se píše asi 4-6 malých písemek. Cvičení je celkově ohodnoceno max. 5 body, které si student přináší navíc ke zkoušce. Studenti, kteří během celého semestru (tj. ze cvičení a z vnitrosemestrálních písemek) nasbírají méně než 10 bodů, budou hodnoceni známkou X a k závěrečné zkoušce již nejdou. Závěrečná písemná zkouška je na max 20 bodů. Pro úspěšné ukončení předmětu (hodnocení minimálně E) je zapotřebí získat alespoň 20 bodů.
Navazující předměty
Informace učitele
Podmínkou pro přístup ke zkoušce je pravidelná účast ve cvičeních. Výsledky ze cvičení se částečně přenášejí do hodnocení zkoušky. Požadavkem k úspěšnému vykonání zkoušky je teoretické i praktické zvládnutí látky v rozsahu probraném na přednášce a procvičeném ve cvičeních.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.