PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET

Fakulta informatiky
jaro 2023
Rozsah
1/2/0. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Martin Macák (přednášející)
Bc. Adéla Bierská (cvičící)
Mgr. Karel Jiránek (cvičící)
Bc. Marek Fridrich (cvičící)
Mgr. Ivan Vanát (cvičící)
Bc. Attila Zsíros (cvičící)
Bc. Marek Macho (cvičící)
Bc. Juraj Fiala (cvičící)
Ondřej Hrdlička (cvičící)
Bc. Miroslav Bezák (cvičící)
Filip Bugoš (cvičící)
Bc. Ján Labuda (cvičící)
Bc. Martin Šepeľa (pomocník)
Garance
RNDr. Jaroslav Pelikán, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 15. 2. až St 10. 5. St 12:00–13:50 D3
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV178/01: Út 14. 2. až Út 16. 5. Út 16:00–17:50 A215, A. Bierská
PV178/02: Út 14. 2. až Út 16. 5. Út 16:00–17:50 B116, K. Jiránek
PV178/03: Čt 16. 2. až Čt 11. 5. Čt 18:00–19:50 B116, I. Vanát
PV178/04: St 15. 2. až St 17. 5. St 16:00–17:50 B117, M. Fridrich
PV178/05: Út 14. 2. až Út 16. 5. Út 14:00–15:50 B116, A. Zsíros
PV178/06: St 15. 2. až St 17. 5. St 8:00–9:50 A215, M. Macho
PV178/07: St 15. 2. až St 17. 5. St 10:00–11:50 A215, M. Macho
PV178/08: Po 13. 2. až Po 15. 5. Po 18:00–19:50 B116, J. Fiala
PV178/09: Čt 16. 2. až Čt 11. 5. Čt 12:00–13:50 A218, O. Hrdlička
PV178/10: Čt 16. 2. až Čt 11. 5. Čt 14:00–15:50 B204, O. Hrdlička
PV178/11: Út 14. 2. až Út 16. 5. Út 18:00–19:50 B116, F. Bugoš
PV178/12: Pá 17. 2. až Pá 19. 5. Pá 12:00–13:50 B116, M. Bezák
PV178/13: Po 13. 2. až Po 15. 5. Po 16:00–17:50 B116, J. Labuda
Předpoklady
PB006 Principy progr. jazyků a OOP || PB161 Programování v jazyce C++ || PB162 Programování Java
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 173/150, pouze zareg.: 7/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 6/150
Mateřské obory/plány
předmět má 73 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu Úvod do vývoje v C#/.NET je seznámit studenty s programovacím jazykem C#, vývojovým prostředím Visual Studio a s hlavními technikami doprovázejícími vývoj aplikací v C#/.NET.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu by student měl:
- znát základní kroky a techniky doprovázející proces vývoje C#/.NET aplikací;
- ovládat prostředí Visual Studio;
- znát hlavní rysy a programové konstrukce programovacího jazyka C#;
- být schopen psát kvalitní objektový kód.
Osnova
 • Programovací jazyk C# a MS .NET Framework.
 • Struktura programu v jazyce C#.
 • Typový systém (hodnotové a referenční datové typy).
 • Typ třída a její členy.
 • Jmenné prostory.
 • Předávání parametrů metodám, přetěžování metod.
 • Zapouzdření, dědičnost, polymorfismus (virtuální metody).
 • Abstraktní metody (abstraktní třídy).
 • Rozhraní.
 • Výjimky.
 • Výčtové typy.
 • Typ pole, řetězec a struktura.
 • Generické datové typy.
 • Kolekce.
 • Iterátory.
 • Delegáty (anonymní metody, lambda výrazy), události.
 • Práce se soubory (proudy).
 • LINQ (LINQ to Objects).
 • Paralelní a asynchroní programovaní.
Literatura
 • RICHTER, Jeffrey. CLR via C#. 3rd ed. Redmond: Microsoft Press, 2010. xviii, 873. ISBN 9780735627048. info
 • SKEET, Jon. C# in depth. 2nd ed. Stamford: Manning, 2011. xxx, 554. ISBN 9781935182474. info
 • NAGEL, Christian. Professional C# 7 and .NET Core 2.0. Indianapolis: John Wiley & Sons, 2018. lxviii, 13. ISBN 9781119449270. info
Výukové metody
Teoretické přednášky s příklady - v průměru 1 hodina týdně (účast je nepovinná) zhuštěné do první poloviny semestru (po 2 hodinách týdně), praktická cvičení - 2 hodiny týdně (účast je nepovinná), 4 domácí úkoly, projekt.
Metody hodnocení
Kolokvium bude uděleno na základě dvou částí:
1. Domácí úlohy (36 bodů)
2. Závěrečný projekt (24 bodů)
Pro získání kolokvia je potřeba alespoň 45 bodů. Je také třeba absolvovat prezentaci projektu na posledním cvičení a dosáhnout alespoň 12 bodů z projektu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2023/PV178