PV121 Počítače a hudba I

Fakulta informatiky
podzim 2011
Rozsah
1/0. 1 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk, z.
Vyučující
MgA. Rudolf Růžička (přednášející)
Garance
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Katedra vizuální informatiky - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Sochor, CSc.
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–17:50 D3
Předpoklady
Není potřebné žádné předběžné hudební vzdělání.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytne základní znalosti v oblasti využití počítače v hudbě. Prohloubí u studentů vědomosti z dějin počítačové tvorby v oblasti umění i v algoritmizaci a programování hudebních kompozičních postupů. Seznámí je s profesionálními programy pro vznik, úpravy, notaci a reprodukci zvuku a s elektroakustickou a počítačovou hudbou jako uměleckou tvorbou i s jejím uplatněním jako součástí počítačových her a animace. Na konci tohoto kurzu bude student schopen použít informace o využití počítačů v hudbě k samostatnému studiu a k vytváření hudebních programů.
Osnova
 • Matematika a hudba
 • základy hudební teorie a akustiky
 • úvod do dějin počítačové tvorby v oblasti umění
 • využití počítače v hudební vědě
 • hudební analýza pomocí počítače
 • náhodné procesy a umělá inteligence v počítačovém umění
 • kódování notačního zápisu
 • principy algoritmizace a programování hudebních kompozičních postupů
 • teoretická příprava pro práci s počítačovými hudebními programy
 • profesionální programy pro vznik, úpravy, notaci a reprodukci zvuku
 • elektroakustická a počítačová hudba jako autonomní umělecká tvorba a její uplatnění
 • počítačová hudba jako součást počítačových her a animace
 • poslech a výklad částí vybraných děl naší a světové soudobé hudby
 • samostatné práce studentů
Literatura
 • http://www.fi.muni.cz/~qruzicka
Výukové metody
Forma výuky: přednášky (teoretická příprava), poslech a rozbor vybraných počítačových skladeb, domácí a kolokviální práce studentů
Metody hodnocení
Studenti mají možnost zapojit se do výuky formou samostatného předvedení vlastní práce s hudebním programem a jeho stručným popisem, který bude v hypertextu zveřejněn na stránce předmětu tak, aby sloužil pro informaci o použití programu a práci s ním i jiným studentům. Vybraný hudební program může být vlastním programem studenta nebo také vhodným komerčním programem vytvořeným pro amatérské nebo profesionální použití v práci hudebního skladatele, uživatele, upravovatele i počítačového odborníka. Student tímto způsobem získá ukončení studia předmětu kolokviem se dvěma kredity. Vysoce kvalitní práce (zejm. vlastní program studenta pro praktické využití, který předvede před svými kolegy) bude oceněna jako zkouška s hodnocením se třemi kredity. Student, který má zájem o získání zápočtu plus ukončení s jedním kreditem, vypracuje krátkou textovou zprávu o průběhu výuky.
Navazující předměty
Informace učitele
http://www.fi.muni.cz/~qruzicka
Literatura • Internetová stránka předmětu / Web page of course: http://www.fi.muni.cz/~qruzicka • Bibliografie české a slovenské počítačové hudby: http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/BIBL-c.htm • Bibliography on synthesizers, Midi, Computer and Electronic Music: http://www.fi.muni.cz/~qruzicka/BIBL1.htm (in English)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.