PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2016
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
Bruno Rossi, PhD (přednášející)
Mgr. Jaroslav Davídek (cvičící)
Mgr. Martin Macák (cvičící)
Hana Klimentová (cvičící)
Ing. Bc. Veronika Bumbálková (pomocník)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 A318
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV226/LaSArIS: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Bühnová, R. Ošlejšek, T. Pitner, B. Rossi
PV226/CSharp1: Út 14:00–15:50 B311, J. Davídek, M. Macák
PV226/CSharp2: St 14:00–15:50 C416, J. Davídek, M. Macák
PV226/GlobalSWDev: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Bühnová, Specializovaný seminář - Ve spolupráci s AT&T
Předpoklady
SOUHLAS
Základní zkušenosti s praktickou realizací netriviálních programových systémů a zájem o práci na projektech Laboratoře.
V případě Projektu webového vývoje v C#/.NET (viz. cíle předmětu) absolvování PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET a znalosti orientačně na úrovni PB154, PB007, znalost jazyka HTML.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti poznají aktuální novinky v oblasti softwarových architektur a technologií výstavby rozsáhlých programových systémů v širším kontextu neomezeném jednotící platformou. Na rozdíl od úžeji specializovaných předmětů (PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java) nebude poskytnut ucelený náhled na všechny technologické vrstvy jedné platformy a cílem nebude naučit je budovat celé rozsáhlé programové systémy, ale dát vhled do různorodého světa dynamicky se rozvíjejících přístupů k návrhu, vývoji, testování a nasazení aplikací. Do výuky jsou pravidelně zváni externí odborníci zejména z IT průmyslu a/nebo ze zahraničí.

V semestru podzim 2016 bude PV226 hostit samostatný semestrální specializovaný seminář Projekt webového vývoje v C#/.NET, který bude navazovat na znalosti předmětu PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET, které hlouběji procvičí na konkrétním projektu. Seminář bude doprovázet samostatný předmět PV179 Vybraná témata .NET technologií, který bude mít přednášky voleny tak, aby rozšiřoval znalosti PV178 směrem k plánovanému projektu v tomto semináři. Je proto velmi vhodné zapsat si současně s tímto seminářem i PV179.
Osnova
 • V případě LaSArIS (základní seminář):
 • Oblast Softwarové architektury
 • Oblast Technologie
 • Oblast Informační systémy a řízení
 • Oblast Aplikace
 • V případě Projektu webového vývoje v C#/.NET:
 • Datová vrstva (EF, dotazování)
 • Vrstva business logiky (struktura a s ní související návrhové vzory)
 • Prezentační vrstva (ASP.NET MVC, Web API, autentizace)
Literatura
 • Clemenss Szyperski: Component software : beyond object-oriented programming
 • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
 • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
 • Ian Gorton: Essential Software Architecture
 • John Cheesman and John Daniels: UML Components
 • LUCKHAM, David C. The power of events : an introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. Boston: Addison-Wesley, 2002. xix, 376. ISBN 0201727897. info
Výukové metody
V případě LaSArIS přehledová vystoupení přednášejících k novým tématům činnosti laboratoře. Teoretické úvody formou přednášek do oblastí nepokrytých jinými předměty FI. Prezentace mapující spolupráci laboratoře s průmyslovou sférou. Samostatná, příp. týmová práce studentů dle témat individuálně dohodnutých s hlavním přednášejícím (typicky na projektu vědy a vývoje, praktické aplikaci, spolupráci s průmyslem, výukovém materiálu).
V případě Projektu webového vývoje v C#/.NET semináře orientované na práci na projektu.
Metody hodnocení
V případě LaSArIS docházka do seminářů a posouzení výsledku zadané samostatné práce.
V případě Projektu webového vývoje v C#/.NET je třeba získat 40 bodů, z čehož 30 bude možné získat za úlohy během semestru, 25 bodů za závěrečný projekt a 5 bodů v rámci bonusu za aktivitu na seminářích.
Informace učitele
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.