PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2018
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Bruno Rossi, PhD (přednášející)
RNDr. David Gešvindr (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Čt 10:00–11:50 A218
Předpoklady
SOUHLAS
Základní zkušenosti s praktickou realizací netriviálních programových systémů a zájem o práci na projektech laboratoře Lasaris.
V případě MSSQL: Základní znalost relačních databází
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/60, pouze zareg.: 1/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje podpoře činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi. Zabývá se problematikou návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesním a datovým modelováním, řízením implementace systémů a softwarovými technologiemi pro jejich výstavbu. Seminář seznamuje se zajímavými výzkumnými a vývojovými projekty řešenými v Lasaris, zejména v oblasti návrhu rozsáhlých IT a kritických infrastruktur, například pro podporu chytrých energetických sítí (smart grids). Do výuky jsou pravidelně zváni externí odborníci zejména z IT průmyslu nebo ze zahraničí.

V semestru jaro 2018 bude PV226 hostit samostatný semestrální specializovaný seminář na téma Microsoft SQL Server (MSSQL). Tento seminář připravil David Gešvindr (jeden z předních odborníků na Microsoft SQL Server v České republice) pro studenty s hlubším zájmem o databázové technologie. Seminář se zaměřuje jak na administraci tohoto databázového řešení, tak na vývoj databázových aplikací, které jsou efektivně schopny využít specifické funkcionality, které Microsoft SQL Server vývojářům poskytuje. V rámci semináře se na praktických příkladech seznámíte s administrací MSSQL a naučíte se provádět základní údržbu vašich databází. Po zvládnutí základní administrace bude seminář zaměřen na prohloubení znalostí jazyka T-SQL a seznámení se s jazykovými konstrukcemi, které jsou pro něj specifické a pokrývají pokročilé možnosti zpracování dat v databázi.

Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zapojit se aktivně do činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu a vývoji v oblasti teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi; a/nebo v oblasti návrhu rozsáhlých a kritických infrastruktur, například pro podporu chytrých energetických sítí (smart grids).
- dle individuálního zaměření aplikovat vybrané znalosti návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesního a datového modelování, řízení implementace systémů a softwarových technologií pro jejich výstavbu.
Osnova
 • V případě Lasaris (základní seminář):
 • Oblast Softwarové architektury
 • Oblast Technologie
 • Oblast Informační systémy a řízení
 • Oblast Aplikace
 • V případě MSSQL:
 • Představení platformy Microsoft SQL Server 2017
 • Instalace MSSQL
 • Základy administrace databáze
 • Zálohování databází
 • Bezpečnostní model
 • Návrh a implementace databázových objektů
 • Tvorba pokročilých dotazů v T-SQL
 • Práce s XML v databázi, práce s geografickými daty, tvorba databázových objektů v jazyce C#
 • Zámky, transakce a izolační úrovně
 • Index Internals aneb jak optimalizovat výkon dotazů prakticky
Literatura
 • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
 • John Cheesman and John Daniels: UML Components
 • Clemenss Szyperski: Component software : beyond object-oriented programming
 • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
 • Ian Gorton: Essential Software Architecture
 • LUCKHAM, David C. The power of events : an introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. Boston: Addison-Wesley, 2002. xix, 376. ISBN 0201727897. info
Výukové metody
V případě Lasaris přehledová vystoupení přednášejících k novým tématům činnosti laboratoře. Teoretické úvody formou přednášek do oblastí nepokrytých jinými předměty FI. Prezentace mapující spolupráci laboratoře s průmyslovou sférou. Samostatná, příp. týmová práce studentů dle témat individuálně dohodnutých s hlavním přednášejícím (typicky na projektu vědy a vývoje, praktické aplikaci, spolupráci s průmyslem, výukovém materiálu).
V případě MSSQL blokové semináře jednou za 14 dní, dělené na teoretickou a praktickou část, kde si studenti na zadaných úkolech samostatně vyzkouší probíranou látku.
Metody hodnocení
V případě LaSArIS docházka do seminářů a posouzení výsledku zadané samostatné práce.
V případě MSSQL aktivní účast na seminářích.
Informace učitele
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.