PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2020
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Macák (přednášející)
Bruno Rossi, PhD (přednášející)
Lubomír Jahn (cvičící)
Bacem Mbarek, PhD (cvičící)
Garance
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
Po 17. 2. až Pá 15. 5. Čt 10:00–11:50 A319
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PV226/PM: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Macák
Předpoklady
SOUHLAS
Základní zkušenosti s praktickou realizací netriviálních programových systémů a zájem o práci na projektech laboratoře Lasaris.
V případě Process Mining semináře (viz. cíle předmětu) stačí zájem o data science a tuto problematiku.
V případě Blockchain semináře (viz. cíle předmětu) musí mít studenti výbornou znalost angličtiny, dobrou znalost práce s Linuxem a solidní zkušenost s programováním v jazyce C++ alebo Java. Je nutné mít vlastní notebook s Linuxem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 10/60, pouze zareg.: 1/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 70 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět se věnuje podpoře činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi. Zabývá se problematikou návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesním a datovým modelováním, řízením implementace systémů a softwarovými technologiemi pro jejich výstavbu. Seminář seznamuje se zajímavými výzkumnými a vývojovými projekty řešenými v Lasaris, zejména v oblasti návrhu rozsáhlých IT a kritických infrastruktur, například pro podporu chytrých energetických sítí (smart grids). Do výuky jsou pravidelně zváni externí odborníci zejména z IT průmyslu nebo ze zahraničí.

V semestru jaro 2020 bude PV226 hostit samostatný semestrální specializovaný Process Mining seminář, ve kterém se seznámíte s mnoha technikami analýzy procesů na základě zaznamenaných událostí. Tento seminář bude mít na starosti Martin Macák.

V semestru jaro 2020 bude PV226 hostit také samostatný semestrální specializovaný Blockchain seminář, který se zaměřuje na porozumění konceptů Blockchainu, návrh a implementaci vybraných Blockchain případů užití, vytváření smart kontraktů a nasazení IoT sítě přes Hyperledger Fabric Compose. Tento seminář bude mít na starosti Bacem Mbarek ve spolupráci s Martinem Macákem.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zapojit se aktivně do činnosti Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů (Lasaris), tj. výzkumu, vývoji a výuce témat souvisejících s řešením teoretických i praktických problémů při budování rozsáhlých softwarových systémů a nasazení moderních informačních technologií v praxi;
- dle individuálního zaměření aplikovat vybrané znalosti návrhu a vývoje spolehlivých a bezpečných informačních systémů, procesního a datového modelování, řízení implementace systémů a softwarových technologií pro jejich výstavbu;
- zapojit se do výzkumných a vývojových projektů řešených v Lasaris, zejména v oblasti návrhu rozsáhlých IT a kritických infrastruktur, například pro podporu chytrých energetických sítí (smart grids).
Osnova
 • V případě Lasaris (základní seminář):
 • Oblast Softwarové architektury
 • Oblast Technologie
 • Oblast Informační systémy a řízení
 • Oblast Aplikace
 • V případě Process Miningu semináře:
 • Data Mining
 • Process Models and Process Discovery
 • Different Types of Process Models
 • Process Discovery Techniques and Conformance Checking
 • Enrichment of Process Models
 • Operational Support
 • V případě Blockchain semináře:
 • Blockchain
 • Smart contract
 • Blockchain framework implementation (Hyperledger Fabric)
 • Security and Privacy
 • Hyperledger caliper: Blockchain Simulator
 • Internet of things
Literatura
 • John Cheesman and John Daniels: UML Components
 • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
 • Ian Gorton: Essential Software Architecture
 • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
 • Clemenss Szyperski: Component software : beyond object-oriented programming
 • LUCKHAM, David C. The power of events : an introduction to complex event processing in distributed enterprise systems. Boston: Addison-Wesley, 2002. xix, 376. ISBN 0201727897. info
Výukové metody
V případě Lasaris přehledová vystoupení přednášejících k novým tématům činnosti laboratoře. Teoretické úvody formou přednášek do oblastí nepokrytých jinými předměty FI. Prezentace mapující spolupráci laboratoře s průmyslovou sférou. Samostatná, příp. týmová práce studentů dle témat individuálně dohodnutých s hlavním přednášejícím (typicky na projektu vědy a vývoje, praktické aplikaci, spolupráci s průmyslem, výukovém materiálu).
V případě Process Mining semináře první polovina kurzu formou e-learningu ve spolupráci s Eindhoven University of Technology, v druhé polovině samostatný projekt. Seminář se fyzicky bude konat pouze některé předem uvedené týdny.
V případě Blockchain semináře tento kurz poskytne teoretické i praktické základy aplikací Blockchainu. Během kurzu se poskytne náhled do historie vývoje Blockchainu a vysvětlí se důležité koncepty jako modelování, mining, smart kontrakty, ověřování transakcí, virtuální identita a více. Také se poskytne úvod do dostupných Blockchainových platforem, jako Hyperledger Fabric. Projdou se praktické aplikace, včetně příkladů, v různých doménách, jako internet věcí, finanční sektor, logistika a zdravotnictví.
Metody hodnocení
V případě LaSArIS docházka do seminářů a posouzení výsledku zadané samostatné práce.
V případě Process Mining semináře je třeba splnit e-learningový kurz a prezentovat výsledný projekt.
V případě Blockchain semináře je nutná docházka na semináře a prezentace projektu.
Informace učitele
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/jaro2020/PV226