PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2013
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. David Gešvindr (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Vlastislav Dohnal, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV226/LaSArIS: Čt 10:00–11:50 G107, B. Bühnová, R. Ošlejšek, T. Pitner
PV226/MSSQL: každé sudé pondělí 14:00–17:50 B116, D. Gešvindr
Předpoklady
SOUHLAS
Základní zkušenosti s praktickou realizací netriviálních programových systémů a zájem o práci na projektech Laboratoře.
V případě MSSQL (viz. cíle předmětu) navíc absolvování (PB154 Základy databázových systémů) || (PB155 Databázové systémy a aplikace) || (PB168 Základy DB a IS)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 32 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti poznají aktuální novinky v oblasti softwarových architektur a technologií výstavby rozsáhlých programových systémů v širším kontextu neomezeném jednotící platformou. Na rozdíl od úžeji specializovaných předmětů (PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java) nebude poskytnut ucelený náhled na všechny technologické vrstvy jedné platformy a cílem nebude naučit je budovat celé rozsáhlé programové systémy, ale dát vhled do různorodého světa dynamicky se rozvíjejících přístupů k návrhu, vývoji, testování a nasazení aplikací i mimo podnikovou sféru, tzn. vč. oblasti Web 2.0 aplikací, Cloud Computing, vzdálený vývoj a hostování aplikací, jakož i využití obchodních netradičních modelů apod.

V semestru jaro 2013 bude PV226 hostit samostatný semestrální specializovaný seminář na téma Microsoft SQL Server (MSSQL). Tento seminář se zaměřuje jak na administraci tohoto databázového řešení, tak na vývoj databázových aplikací, které jsou efektivně schopny využít specifické funkcionality, které Microsoft SQL Server vývojářům poskytuje. V rámci semináře se na praktických příkladech seznámíte s administrací MSSQL a naučíte se provádět základní údržbu vašich databází. Po zvládnutí základní administrace bude seminář zaměřen na prohloubení znalostí jazyka T-SQL a seznámení se s jazykovými konstrukcemi, které jsou pro něj specifické a pokrývají pokročilé možnosti zpracování dat v databázi.
Osnova
 • V případě LaSArIS (základní seminář):
 • Oblast Softwarové architektury
 • Oblast Technologie
 • Oblast Informační systémy a řízení
 • Oblast Aplikace
 • V případě MSSQL:
 • Představení platformy Microsoft SQL Server 2012
 • Instalace MSSQL
 • Základy administrace databáze
 • Zálohování databází
 • Bezpečnostní model
 • Představení nástrojů pro efektivní vývoj databáze, vytvoření databáze
 • Možnosti T-SQL
 • Práce s XML v databázi
 • Práce s geografickými daty
 • Práce s hierarchickými daty v databázi
 • Tvorba databázových objektů v jazyce C#
 • Využití technologií FILESTREAM a FileTable
 • Full-text Search a Semantic Search
 • Nástroje pro optimalizaci výkonu databázových dotazů
Literatura
 • Ian Gorton: Essential Software Architecture
 • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
 • John Cheesman and John Daniels: UML Components
 • Clemenss Szyperski: Component software : beyond object-oriented programming
 • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
Výukové metody
V případě LaSArIS přehledová vystoupení přednášejících k novým tématům činnosti laboratoře. Teoretické úvody formou přednášek do oblastí nepokrytých jinými předměty FI. Samostatná, příp. týmová práce studentů dle témat individuálně dohodnutých s něktěrým přednášejícím (typicky na projektu VaV, odborné publikaci, praktické aplikaci, výukovém materiálu).
V případě MSSQL blokové přednášky (4 hod) jednou za 14 dní, dělené na teoretickou a praktickou část, kde si studenti na zadaných úkolech samostatně vyzkouší probíranou látku.
Metody hodnocení
V případě LaSArIS prezentace výsledků samostatné práce zadané přednášejícím.
V případě MSSQL aktivní účast na seminářích.
Informace učitele
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.