PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

Fakulta informatiky
podzim 2010
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Škrabálek (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Rozvrh
Čt 9:00–10:50 G107
Předpoklady
SOUHLAS
Základní zkušenosti s praktickou realizací netriviálních programových systémů a zájem o práci na projektech Laboratoře.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti poznají aktuální novinky v oblasti softwarových architektur a technologií výstavby rozsáhlých programových systémů v širším kontextu neomezeném jednotící platformou. Na rozdíl od úžeji specializovaných předmětů (PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java) nebude poskytnut ucelený náhled na všechny technologické vrstvy jedné platformy a cílem nebude naučit je budovat celé rozsáhlé programové systémy, ale dát vhled do různorodého světa dynamicky se rozvíjejících přístupů k návrhu, vývoji, testování a nasazení aplikací i mimo podnikovou sféru, tzn. vč. oblasti Web 2.0 aplikací, Cloud Computing, vzdálený vývoj a hostování aplikací, jakož i využití obchodních netradičních modelů apod.
Osnova
  • R&D Area A -- Softwarové architektury
  • R&D Area B -- Technologie
  • R&D Area C -- IS a management
  • R&D Area D -- Aplikace
Literatura
  • Ian Gorton: Essential Software Architecture
  • Clemenss Szyperski: Component software : beyond object-oriented programming
  • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
  • John Cheesman and John Daniels: UML Components
  • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
Výukové metody
Přehledová vystoupení přednášejících k novým tématům činnosti laboratoře. Teoretické úvody formou přednášek do oblastí nepokrytých jinými předměty FI. Samostatná, příp. týmová práce studentů dle témat individuálně dohodnutých s něktěrým přednášejícím (typicky na projektu VaV, odborné publikaci, praktické aplikaci, výukovém materiálu).
Metody hodnocení
Prezentace výsledků samostatné práce zadané přednášejícím.
Informace učitele
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.