PV226 Seminář Laboratoře softwarových architektur a informačních systémů

Fakulta informatiky
jaro 2011
Rozsah
0/2. 2 kr. (plus ukončení). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. (přednášející)
doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Jaroslav Škrabálek (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
PV226/LaSArIS: Čt 10:00–11:50 G107, B. Bühnová, R. Ošlejšek, T. Pitner, J. Ráček
PV226/VAMP: Pá 12:00–15:50 B311, B. Bühnová, J. Škrabálek
Předpoklady
SOUHLAS
Základní zkušenosti s praktickou realizací netriviálních programových systémů a zájem o práci na projektech Laboratoře.
V případě VAMP (viz. cíle předmětu) navíc absolvování (PV168 Seminář z programování v jazyce Java) || (PV178 Úvod do vývoje v C#/.NET)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 36 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studenti poznají aktuální novinky v oblasti softwarových architektur a technologií výstavby rozsáhlých programových systémů v širším kontextu neomezeném jednotící platformou. Na rozdíl od úžeji specializovaných předmětů (PA165 Vývoj programových systémů v jazyce Java) nebude poskytnut ucelený náhled na všechny technologické vrstvy jedné platformy a cílem nebude naučit je budovat celé rozsáhlé programové systémy, ale dát vhled do různorodého světa dynamicky se rozvíjejících přístupů k návrhu, vývoji, testování a nasazení aplikací i mimo podnikovou sféru, tzn. vč. oblasti Web 2.0 aplikací, Cloud Computing, vzdálený vývoj a hostování aplikací, jakož i využití obchodních netradičních modelů apod.

V semestru jaro 2011 bude PV226 mimořádně hostit samostatný semestrální specializovaný seminář na téma Vývoj aplikací na mobilních platformách (VAMP). Tento seminář se zaměřuje na koncepty vývoje pro mobilní platformy, které představují v současné době moderní a rozšířený trend vývoje softwaru. V rámci semináře budou představeny zejména koncepty a specifika mobilních platforem jako takových. Dále bude představena architektura a principy vývoje na platformě Apple iOS (iPhone/iPad), Microsoft Windows Phone 7 a Google Android, které představují nejrozšířenější mobilní platformy. Součástí semináře bude práce na týmovém projektu, kde si studenti vyzkouší návrh a vývoj mobilní aplikace na zvolené platformě v praxi.
Osnova
 • V případě základního semináře:
 • Oblast Softwarové architektury
 • Oblast Technologie
 • Oblast Informační systémy a řízení
 • Oblast Aplikace
 • V případě VAMP (mobilní aplikace):
 • Úvod do vývoje a specifik mobilních platforem
 • Základy uživatelského rozhraní pro mobilní zařízení
 • Koncepty programování na platformě iOS
 • Architektura a SDK platformy iOS
 • Koncepty programování ve Windows Phone 7
 • Architektura a SDK platformy Windows Phone 7
 • Koncepty programování na platformě Android
 • Architektura a SDK platformy Android
 • Projekt
Literatura
 • Ian Gorton: Essential Software Architecture
 • Toby Segaran: Programming Collective Intelligence: Building Smart Web 2.0 Applications
 • John Cheesman and John Daniels: UML Components
 • Clemenss Szyperski: Component software : beyond object-oriented programming
 • Paul Clements et al: Documenting Software Architectures: Views and Beyond
Výukové metody
Přehledová vystoupení přednášejících k novým tématům činnosti laboratoře. Teoretické úvody formou přednášek do oblastí nepokrytých jinými předměty FI. Samostatná, příp. týmová práce studentů dle témat individuálně dohodnutých s něktěrým přednášejícím (typicky na projektu VaV, odborné publikaci, praktické aplikaci, výukovém materiálu).
V případě VAMP blokové přednášky (4 hod) zvaných přednášejících (jednou za 14 dní), dělené na teoretickou a praktickou část s vlastním vývojem studentů u počítačů. V případě možnosti i testování výsledků na mobilních zařízeních. Samostatná týmová práce studentů (ve trojicích) na projektu na zvolené platformě.
Metody hodnocení
Prezentace výsledků samostatné práce zadané přednášejícím.
V případě VAMP týmová práce (ve trojicích) na zadaném projektu a jeho prezentace vyučujícímu.
Informace učitele
http://lasaris.fi.muni.cz/teaching
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.