bp1200 Pediatrie

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Iva Tomášková, Ph.D. (přednášející)
Garance
MUDr. Iva Tomášková, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Út 17. 9. 8:00–9:40 A15/207, Út 1. 10. 8:00–9:40 A15/207, Út 15. 10. 8:00–9:40 A15/207, Út 29. 10. 8:00–9:40 A15/207, Út 12. 11. 8:00–9:40 A15/207, Út 26. 11. 8:00–9:40 A15/207
Předpoklady
bp1891 Základy diagnostiky a terapie poruch pohybového aparátu II && bp1188 Odborná praxe III && bp1186 Klinická kineziologie II && ( bp1187 Neurologie II || bp1170 Neurologie II )&& bp1184 Fyzioterapie III
anatomie, fyziologie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka pediatrie seznámí studenty se základy medicíny dětského věku a jejími specifiky oproti medicíně dospělých. Bude zahrnovat onemocnění interní i neinterní povahy s možnostmi jejich fyzioterapeutické léčby. Součástí předmětu bude i praktická výuka.
Osnova
  • Rozdělení dětského věku. Základy psychomotorického vývoje. Adaptační změny v novorozeneckém období. Kojení a výživa u dětí. Vrozené vývojové vady, onemocnění srdeční, dýchací, trávicí a vylučovací soustavy a jejich fyzioterapeutická léčba. Vybrané kapitoly z dětské neurologie, ortopedie a traumatologie se vztahem k léčebné rehabilitaci. Náhlé příhody v dětském věku a první pomoc při nich. Zatížení sportem v dětském věku. Specifika dětské rehabilitace.
Literatura
  • NOVÁK, Ivan. Intenzivní péče v pediatrii. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2008. 579 s. ISBN 9788024614748. info
  • VOLF, Vladimír a Hana VOLFOVÁ. Pediatrie 2 : pro 3. ročník středních zdravotnických škol. 3. dopl. vyd. Praha: Informatorium, 2003. 240 s. ISBN 8073330237. info
  • VOLF, Vladimír a Hana VOLFOVÁ. Pediatrie :pro střední zdravotnické školy. Vyd. 1. Praha: Informatorium, 1996. 210 s. ISBN 80-85427-87-7. info
  • Repetitórium pediatra. Edited by Ján Buchanec. [1st ed.]. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1994. 997 s. ISBN 80-217-0507-8. info
Výukové metody
přednášky, praxe
Metody hodnocení
Závěrečný test z předneseného, ústní vyzkoušení.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/pediatrie/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Zaměření v teorii na poznatky důležité pro praxi.
Výukový materiál (forma, název, rozsah): Testové otázky – sada min. 50 testových otázek
Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp1200