bp1844 Chirurgie

Fakulta sportovních studií
jaro 2020
Rozsah
2/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra kineziologie - Fakulta sportovních studií
Předpoklady
bp1131 Biologie && bp1852 Biochemie && bp1830 Anatomie I && bp1837 Úvod do fyzioterapie I && bp1803 Základy kinezioterapie I && bp1138 Vyšetřovací metody I && bp1863 Fyzikální terapie I && bp1895 Aplikovaná fyzikální terapie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti seznámí s nejběžnějšími chirurgickými postupy jež se uplatňují v oblasti hrudníku a břicha a při onemocnění a poranění pohybového aparátu.
Osnova
  • • Příprava k operaci - celkové vyšetření • Příprava k operaci - operační rána, desinfekce, sterilizace • Operační přístupy - operační technika, uzávěry ran, nástroje a materiály • Pooperační odezva - sledování, korelace oběhu, hypoxie, diurézy, vnitřní prostření • Vyšetření nemocného - fyzikální metody • Vyšetření nemocného - EKG, sono, rtg. CT, MRI • Znecitlivění - místní, anestetika, celkové (hypnotika, analgetika, myorelaxancia) • Šok - typy, fáze, léčení • Obvazy - dle materiálu, účelu, principy nakládání; Ortézy - epitézy • Krytí ran - otevřené, zavřené, materiály • Onkologie – chemoterapie, radioterapie, staging, grading, TNM • Chirurgie krku - štítnice, tepny, tracheotomie • Chirurgie hrudníku - srdce, vady, léčení; Chirurgie plic • Chirurgie břišní - žaludek, duodenum; Chirurgie tenkého a tlustého střeva • Chirurgie konečníku - kolostomie, inkontinence • Chirurgie jater, žlučníku, pankreatu; Chirurgie sleziny • Náhlé příhody břišní; Peritonitis circumscripta, diffusa • Haemoperitoneum; Apendicitis acuta • Chirurgie CNS - přístupy, typy operací; Chirurgie periferních nervů - diagnostika a terapie • Transplantace jater, ledvin, srdce - diagnostika, indikace, provedení • Chirurgie šlach - ruka, Achillova šlacha - diagnostika a terapie • Mikrochirurgie - replantace, indikace, provedení • Urologie - chirurgická onemocnění ledvin, moč. měchýře, prostaty • Inkontinence - diagnostika, terapie (mužská ženská) • Kardiopulmonální resuscitace
Literatura
  • PANEŠ, Václav. Vybrané kapitoly z chirurgie, traumatologie, ortopedie a protetiky. Olomouc: Epava, 1993. 168 s. ISBN 8090147127. info
  • TYPOVSKÝ, Karel. Traumatologie pohybového ústrojí. 2. přeprac. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 551 s., ob. info
  • TYPOVSKÝ, Karel. Traumatologie pohybového ústrojí 1. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1972. 578 s., ob. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.