bp2006 Odborná terminologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2012
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radka Nevařilová (přednášející)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (přednášející)
PaedDr. Dagmar Šimberová (cvičící)
Garance
PaedDr. Dagmar Šimberová
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
bp2006/p1: St 17:20–18:05 B11/305, D. Šimberová
bp2006/p2: Út 17:40–18:25 B11/206, D. Šimberová
Předpoklady
(! bp017 Sportovní edukace I ) && ! NOW ( bp017 Sportovní edukace I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní pojmy a definice v kinantropologii. Odborná terminologie a její využití v komunikační a systémové oblasti. Prostorové vztahy těla jako celku a vztahy částí těla navzájem. Význam gymnastického názvosloví. Cvičení prostných,rozlišování poloh a pohybů těla a jeho částí v principech tělovýchné a sportovní praxe. Grafický záznam,popis cvičebních celků a racionální verbální projev.
Osnova
  • Osnova: Názvosloví cvičení prostných. Polohy a pohyby celého těla. Lokomoční pohyby. Polohy a pohyby částí těla. Popis pohybového celku. Syntetická forma užívaného názvosloví v praxi.
Literatura
  • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. I., Názvosloví cvičení prostných. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 76 s. : il. info
  • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. II., Názvosloví cvičení akrobatických a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 109 s. : i. info
Výukové metody
Teoretická a praktická aplikace verbálního projevu do pedagogického procesu Úkoly pro samostudium: E-learning Terminologie v TV
Metody hodnocení
Písemný zápočtový test v českém i anglickém jazyce,který podmiňuje účast na zkoušce. Ústní zkouška ze tří částí: Charakteristika poloh a pohybů. Kinantropologické definice. Popis praktického cvičebního komplexu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.