bp2006 Odborná terminologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2013
Rozsah
1/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Radka Nevařilová (přednášející)
Mgr. Lenka Svobodová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Čt 9:50–10:35 B11/305, Čt 11:30–12:15 B11/206
Předpoklady
(! bp017 Sportovní edukace I ) && ! NOW ( bp017 Sportovní edukace I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
definovat jednotlivé pojmy v oboru kinantropologie
znát a prakticky používat názvosloví gymnastických cvičení
graficky zaznamenat pohyb
Osnova
  • Osnova: Názvosloví cvičení prostných.
  • Polohy a pohyby celého těla.
  • Lokomoční pohyby.
  • Polohy a pohyby částí těla.
  • Popis pohybového celku.
  • Syntetická forma užívaného názvosloví v praxi.
Literatura
  • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. I., Názvosloví cvičení prostných. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 76 s. : il. info
  • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. II., Názvosloví cvičení akrobatických a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 109 s. : i. info
Výukové metody
Teoretická a praktická aplikace verbálního projevu do pedagogického procesu
Úkoly pro samostudium: E-learning "Terminologie v TV"
Metody hodnocení
Písemný zápočtový test v českém i anglickém jazyce,který podmiňuje účast na zkoušce.
Ústní zkouška ze tří částí:
Charakteristika poloh a pohybů.
Kinantropologické definice.
Popis praktického cvičebního komplexu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.