bp2006 Odborná terminologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2016
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Radka Nevařilová (pomocník)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Rozvrh
Po 17:10–17:55 B11/305
Předpoklady
(! bp017 Sportovní edukace I ) && ! NOW ( bp017 Sportovní edukace I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení studentů se základními pojmy v oblasti kinantropologie.
- seznámení studentů s gymnastickým názvoslovím tělesných cvičení bez náčiní
- seznámení studentů s gymnastickým názvoslovím tělesných cvičení s využitím náčiní (krátké tyče, míč, švihadlo) a na vedlejším nářadí (lavička, švédská bedna, žebřiny)
- seznámení studentů s grafickým záznamem pohybu
Osnova
 • Osnova:
 • Základní kinantropologické pojmy
 • Názvosloví cvičení bez náčiní:
 • Polohy celého těla
 • - postoje
 • - kleky
 • - sedy
 • - lehy
 • - podpory
 • Pohyby celého těla
 • - běhy
 • - obraty
 • - skoky, poskoky
 • Názvosloví cvičení s náčiním:
 • - krátká tyč
 • - míč
 • - švihadlo
 • Názvosloví cvičení na vedlejším nářadí:
 • - lavičky
 • - žebřiny
 • - švédská bedna
Literatura
  povinná literatura
 • FORMÁNKOVÁ, Soňa. Základní gymnastika : názvosloví nejčastěji používaných postojů, poloh a pohybů (cvičení prostná). 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 48 s. ISBN 9788024427591. info
 • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. I., Názvosloví cvičení prostných. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 76 s. : il. info
 • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. II., Názvosloví cvičení akrobatických a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 109 s. : i. info
  neurčeno
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 178 s. ISBN 9788024614786. info
Výukové metody
Teoretické přednášky doplněné o praktické ukázky využití názvosloví v praxi
Úkoly pro samostudium: E-learning Názvosloví tělesných cvičení
Metody hodnocení
2 průběžné testy, jejichž úspěšné splnění podmiňuje účast na závěrečné písemné zkoušce.
V případě neúspěšného vykonání 1. termínu závěrečné zkoušky následuje 2. (3.) termín formou ústní zkoušky.
Zásobník cvičení vhodných do průpravné části (dynamický strečink + kloubně mobilizační cvičení) o rozsahu 30 cviků zaměřených na dynamické protažení všech hlavních svalových partií
Zásobník 25 cvičení vhodných do závěrečné části cvičební jednotky, z toho 15 cviků (statický strečink nebo PIP)zaměřených na protažení všech hlavních svalových partií v nízkých polohách (leh, leh na břiše, sed, klek....)a 10 cviků aplikovatelných do závěrečné části hodiny ve venkovním prostředí)
(nákres, názvoslovný popis, fyziologický účinek - nákres i popis psát tužkou) formulář je k dispozici v učebních materiálech předmětu)
Informace učitele
http://is.muni.cz/elportal/?id=936375
Při opakovaném zápisu předmětu je student povinen předmět absolvovat v plném rozsahu se všemi zápočtovými požadavky vypsanými v sylabu předmětu pro dané období.
Přednášky jsou doporučené.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.