bp2006 Odborná terminologie

Fakulta sportovních studií
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra gymnastiky a úpolů – Fakulta sportovních studií
Předpoklady
(! bp017 Sportovní edukace I ) && ! NOW ( bp017 Sportovní edukace I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 16 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je:
- seznámení studentů se základními pojmy v oblasti kinantropologie
- seznámení studentů s gymnastickým názvoslovím tělesných cvičení bez náčiní
- seznámení studentů s gymnastickým názvoslovím tělesných cvičení s využitím náčiní (krátké tyče, míč, švihadlo) a na vedlejším nářadí (lavička, švédská bedna, žebřiny)
- seznámení studentů s grafickým záznamem pohybu
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student:
- znát názvosloví tělesných cvičení po stránce teoretické (bez náčiní a s náčiním)
- aplikovat teoretické znalosti do praxe
Osnova
 • ZÁKLADNÍ KINANTROPOLOGICKÉ POJMY
 • 01. Názvosloví cvičení bez náčiní:
 • 1a) Polohy celého těla
 • - postoje
 • - kleky
 • - sedy
 • - lehy
 • - podpory
 • 1b) Pohyby celého těla
 • - běhy
 • - obraty
 • - skoky, poskoky
 • 02. Názvosloví cvičení s náčiním:
 • - krátká tyč
 • - míč
 • - švihadlo
 • 03. Názvosloví cvičení na vedlejším nářadí:
 • - lavičky
 • - žebřiny
 • - švédská bedna
Literatura
  povinná literatura
 • FORMÁNKOVÁ, Soňa. Základní gymnastika : názvosloví nejčastěji používaných postojů, poloh a pohybů (cvičení prostná). 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, 48 s. ISBN 9788024427591. info
 • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. I., Názvosloví cvičení prostných. Vyd. 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988, 76 s. : il. info
 • APPELT, Karel a Miroslav LIBRA. Gymnastické názvosloví. II., Názvosloví cvičení akrobatických a cvičení na nářadí. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987, 109 s. : i. info
  neurčeno
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 178 s. ISBN 9788024614786. info
 • SKOPOVÁ, Marie a Miroslav ZÍTKO. Základní gymnastika. 2. vyd. Praha: Karolinum, 2008, 178 s. ISBN 9788024614786. info
Výukové metody
teoretické přednášky doplněné o praktické ukázky využití názvosloví; úkoly pro samostudium: e-learning; názvosloví tělesných cvičení.
Metody hodnocení
- 2 průběžné testy v průběhu 2. a 3. přednášky
- 2 procvičovací testy (domácí pc)
Úspěšné splnění všech testů podmiňuje účast na závěrečné písemné zkoušce.
V případě neúspěšného vykonání 1. termínu závěrečné zkoušky následuje 2. (3.) termín formou ústní zkoušky.
Informace učitele
http://is.muni.cz/elportal/?id=936375
Při opakovaném zápisu předmětu je student povinen předmět absolvovat v plném rozsahu se všemi zápočtovými požadavky vypsanými v sylabu předmětu pro dané období.
Výuka formou konzultací s vyučujícím - vyučujícího nutno kontaktovat 16.9.2019!
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fsps/podzim2019/bp2006