bp1867 Administrativní práce ve zdravotnictví

Fakulta sportovních studií
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Bc. Eva Dolejší (pomocník)
Garance
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D.
Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra podpory zdraví - Fakulta sportovních studií
Rozvrh
St 7. 10. 16:00–17:40 Virtuální místnost, St 21. 10. 16:00–17:40 Virtuální místnost, St 4. 11. 16:00–17:40 Virtuální místnost, St 18. 11. 16:00–17:40 Virtuální místnost, St 2. 12. 16:00–17:40 Virtuální místnost, St 16. 12. 16:00–17:40 Virtuální místnost, St 6. 1. 16:00–17:40 Virtuální místnost
Předpoklady
bp1843 Fyzioterapie I && bp1850 Vyšetřovací metody II && bp1849 Úvod do fyzioterapie II && bp1806 Základy kinezioterapie II && bp1147 Odborná praxe I && bp1133 Kineziologie && bp1839 Anatomie && bp1896 Aplikovaná fyzikální terapie II && bp1264 Fyzikální terapie II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
V tomto předmětu se studenti seznámí s vedením zdravotnické dokumentace v ambulantních i nemocničních zařízeních, ústavech sociální péče a lázeňských zařízeních. Jsou seznámeni s tradiční písemnou formou i s formou elektronickou. Dále se seznámí se způsoby vedení a archivace zdravotnické dokumentace, s formou znaleckých posudků a právy těch, kdo mohou do dokumentace nahlížet.
Osnova
  • Ambulantní dokumentace. Dokumentace při hospitalizaci. Dokumentace v ÚSP a lázeňství. Lékařská zpráva. Žádanky na odborné vyšetření. Ordinace na konziliární a diagnostické vyšetření. Seznam zdravotnických výkonů s bodovými hodnotami. Ochrana zdravotnické dokumentace. Znalecké posudky.
Literatura
  • Vyhláška MZČR 101/2002 Sb. Zákon o ochraně dat č. 101 / 2002 Sb.
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Ústní vyzkoušení z odpřednášené problematiky.
Informace učitele
http://www.fsps.muni.cz/impact/administrativni-prace-ve-zdravotnictvi/
Přístupové jméno: visitor
Heslo: p1l0t (pé jedna el nula té)
Studijní materiál je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. Autorským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, považován za autorské dílo, ke kterému vykonává majetková práva autorská Masarykova univerzita. Upozorňujeme uživatele, že jakékoliv šíření, převzetí či další zpřístupnění jeho obsahu je bez souhlasu MU zakázáno.
Vážení studenti, tento předmět je inovován v rámci projektu OP VK Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT, reg. číslo CZ.1.07/2.2.00/28.0221), řešeném na Masarykově univerzitě, Fakultě sportovních studií v období leden 2012 – prosinec 2014.
Inovace předmětu spočívá v inovaci jeho sylabu a ve vytvoření e-learningové podpory výuky s využitím aktuální odborné literatury. Modernizace výuky bude spočívat rovněž ve využití nově nakoupených pomůcek a přístrojů.
Žádáme vás o poskytnutí zpětné vazby, jak k samotné inovované výuce (formou studijní ankety), tak i k předloženým studijním materiálům (kontaktní osoba Mgr. Aneta Fedrová – fedrova.aneta@gmail.com), aby mohlo dojít k jejich případné úpravě a doplnění. Budeme rádi za každou zpětnou vazbu a návrh úprav či doplnění.

V čem spočívá inovace: Vytvoření e-learnigových materiálů, které umožní snažší orientaci v zákonných normách a předpisech, probíraných na přednáškách.

Výukový materiál (forma, název, rozsah): E-learning

Kategorie e-learningu: 2

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.