SPRb1115 Odborná praxe a supervize II, individuální

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/8. Celkem 104 hodin praxí. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
( SPRb1113 Praxe I ) && SOUHLAS
(SPR113) && souhlas
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/50, pouze zareg.: 0/50
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je vyučován na bakalářském stupni. Úlohou supervizního semináře je uvést studenty do výkonu jejich praxí. Hlavním cílem je seznámení se s Eganovým modelem řešení problémů a trénování komunikačních schopností a dovedností. Supervizní seminář poskytuje možnost konfrontovat praktické problémy, které studenti zažívají během praxí, s jejich teoretickým vysvětlením. Obsahem jednotlivých seminářů je především reflexe podmínek výkonu sociální práce, rozbor příkladů z praxe, sdílení vlastních zkušeností a trénování základních komunikačních schopností a dovedeností.
Výstupy z učení
teoretická znalost supervize; praktická zkušenost se supervizí
Osnova
  • Supervize - definice, funkce, formy Supervize v sociální práci Eganův model řešení problémů Burn out syndrom Verbální komunikace Neverbální komunikace
Literatura
    povinná literatura
  • HAVRDOVÁ, Zuzana a Martin HAJNÝ. Praktická supervize : průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. 213 s. ISBN 9788072625321. info
  • NEČASOVÁ, Mirka. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina PEVNÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. 1. vydání. Brno: Konvoj, 2007. s. 165 - 169, 4 s. ISBN 978-80-7302-133-7. info
  • TSUI, Ming-sum. Social work supervision : contexts and concepts. Thousand Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2005. xviii, 178. ISBN 0761917675. URL info
  • HAVRDOVÁ, Zuzana. Kompetence v praxi sociální práce :metodická příručka pro učitele a supervizory v sociální práci. Praha: Osmium, vydavatelství a nakladatelství, 1999. 167 s. ISBN 80-902081-8-5. info
Výukové metody
přednáška, skupinová diskuse
Metody hodnocení
diskuse ve skupině, závěrečná individuální supervize
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.