VPLn4513 Tvorba a implementace veřejných politik

Fakulta sociálních studií
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 11 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Šebková (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! VPL513 Tvorba a implementace && ! NOWANY ( VPL513 Tvorba a implementace )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 60 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/60, pouze zareg.: 0/60, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/60
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je (1) poznání procesu tvorby a realizace veřejných a sociálních programů v jeho sociálním a organizačním kontextu, (2) naučit se používat různé přístupy k jeho analýze a (3) poskytnout návod pro aplikaci těchto poznatků při přípravě vlastních sociálních projektů.
Výstupy z učení
Vysvětlit racionalistické a institucionální teorie veřejně politického procesu Popsat a určit aktuální společenské a organizační kontexty intervenčních programů; Popsat a vysvětlit podmínky a bariéry racionální kontinuity různých fází veřejně politického procesu; Analyzovat reálné podmínky a navrhnout opatření pro posílení racionality tvorby a realizace veřejných programů
Osnova
 • Budou vyučována následující témata:
 • Veřejná politika, sociální problémy a veřejné zájmy
 • Hodnotový základ veřejné politiky
 • Veřejná politika jako cílevědomá racionální kolektivní akce
 • Systémové a procesní modely sociální a veřejné politiky
 • Institucionální a organizační prostředí veřejné politiky
 • Aktéři politického procesu
 • Utváření politické agendy
 • Rozhodování a tvorba strategických cílů
 • Implementace jako management politického procesu
 • Alternativní modely implementace politického procesu
 • Organizace politického procesu
 • Kulturní modely organizačního zajištění implementace
 • Byrokratická administrace. Profesionální poskytování. Manažerství. Komunitarismus.
 • Organizační rozvoj, Konflikt a vyjednávání programových zájmů
 • Interpretace působení právních podmínek na změnu intervence v racionalistické a institucionální perspektivě
Literatura
  povinná literatura
 • WINKLER, Jiří. Implementace : institucionální hledisko analýzy veřejných programů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 8021029323. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9. info
 • PARSONS, W. 1995 Public Policy. London Prentice Hall kap.3 ,4, 7 cca100 s.
  doporučená literatura
 • HILL,M. 1997 Policy Proces in the Modern State. London, cca 60s.
 • HOWLETT,M. 1995 Studiing Public Policy. Oxford, Ox. Un. Press cca 30 s.
Výukové metody
teoretická příprava, domácí cvičení, diskuse ve třídě
Metody hodnocení
1 písemný test průběžný, závěrečný test, ustní zkouška přednáška,domácí úkol, diskuse v hodině, četba
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.