SOC142 Sociologie města

Fakulta sociálních studií
jaro 2013
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním kurzu sociologie města si studující osvojí schopnost interpretovat problémy spojené s urbánní tématikou - za použití relevantních sociologických konceptů a teorií. Studující porozumí fenoménu urbanizace a jeho dílčím procesům, pochopí logiku definic a klasifikací měst, budou umět postihnout hlavní rysy globálních (světových) měst. Získají analytický vhled do vnitřní strukturace městského prostoru, a to v kontextu procesů, které jej utvářejí. Ovládnou principy aplikace nástrojů, jimiž lze zachytit a interpretovat vnitřní strukturu města za použití empirických (cenzových) dat. V rámci dvou dvouhodinových bloků (cvičení) se studenti naučí ovládat software pro tvorbu digitálních map. Zvládnou tedy práci s nástrojem umožňujícím prostorovou analýzu města. Studenti si dále ozřejmí význam komunitních studií a budou umět vyložit rysy fungování městského sousedství. Nabudou též schopnost interpretace idejí „nové“ (radikální, kritické) urbánní sociologie. Veškerou povinnou literaturu obsahuje elektronická Čítanka, zavěšená v ISu (složka Studijní materiály).
Osnova
 • (1) Urbanizace;
 • (2) Definice a třídění měst;
 • (3) Vnitřní struktura města (a) Modely růstu měst; typologie obytných čtvrtí;
 • (4) Vnitřní struktura města (b) Residenční segregace; gentrifikace;
 • (5) Vnitřní struktura města (c) Jak empiricky postihnout vnitřní strukturu města pomocí faktorové a clusterové analýzy cenzových dat;
 • (6) Tvorba digitálních map. V PC učebně se naučíme ovládat program pro tvorbu digitálních map. Mapy nám poslouží k analýze územních jednotek města na základě dat Sčítání lidu 2011.
 • (7) Studie komunit;
 • (8) Sousedství;
 • (9) „Nová“ sociologie města;
Literatura
 • Robson, B. 1989. Those Inner Cities. Oxford, Clarendon Press.
 • Burjanek, A. 2005 „Co je residenční segregace“. In: Sýkora, L. (ed.) Segregace, formy, příčiny, důsledky, řešení. Sborník. (On-line) http://old.mmr.cz/upload/files/060420_Publikace_segregace.pdf
 • Castells, M. 1993. „European cities, the informational society, and the global economy.“ In: Deben, L., Heinemeijer, W., van der Vart, D.: (eds): Understanding Amsterdam. Amsterdam, Het Spinhuis.
 • Fischer, C. 1984. The Urban Experience. San Diego, Harcourt Brace Jovanovich Publ.
 • Wacquant, L. 1997 „Three Pernicious Premises in the Sudy of the American Ghetto“ International Journal of Urban and Regional Research 21(2): 341-353.
 • GOTTDIENER, Mark a Ray HUTCHISON. The new urban sociology. 3rd ed. Boulder, Colo.: Westview Press, 2006. xvii, 409. ISBN 0813343186. info
 • Changing cities : rethinking urban competitiveness, cohesion and governance. Edited by N. H. Buck. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2005. xv, 317. ISBN 1403906807. info
 • HORSKÁ, Pavla, Jiří MUSIL a Eduard MAUR. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 8071854093. info
 • Globalizing cities :a new spatial order? Edited by Peter Marcuse - Ronald van Kempen. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. xviii, 318. ISBN 0-631-21290-6. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociology [Giddens, 1993]. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1993. ISBN 0-7456-1114-1. info
 • SCHWAB, William A. The sociology of cities. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1992. xiv, 514 s. ISBN 0-13-817610-8. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba a domácí příprava
Metody hodnocení
Studenti výběrově zpracovávají referáty z dohodnuté četby.
Zkouška písemným testem. Test sestává zpravidla z 25 otázek. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 60% z maximálního počtu bodů.
Informace učitele
Veškerou povinnou literaturu obsahuje elektronická Čítanka, zavěšená v ISu (složka Studijní materiály předmětu). Čítanka má širší rozsah, než je zde uvedený výčet pramenů.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016.