SOC142 Sociologie města

Fakulta sociálních studií
jaro 2006
Rozsah
1/1/0. 6 kr. 3 původní kredity. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh
Čt 12:00–13:30 U32
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován širšímu sociálnímu kontextu vývoje a fungování měst. Po stručném představení disciplíny je zevrubně rozebíráno téma urbanizace. Výklad dále sleduje rozmanité typy definic a klasifikací měst. Podrobně jsou diskutovány otázky vnitřní strukturace městského prostoru, včetně nástrojů, umožňujících uchopit vnitroměstskou strukturu na základě empirických dat. Kurz dále prochází okruhem tzv. komunitních studií a problematikou fungování sousedství. Čerpá z proudu nové (radikální, kritické) urbánní sociologie i analýz globálního města. Poslední kapitola se zaměřuje na otázky koncentrace marginalizované populace v městském prostoru.
Osnova
  • Předmět, základní otázky a přístupy sociologie města * Urbanizace * Definice a třídění měst * Vnitřní struktura města * Studie komunit * Sousedství * "Nová" sociologie města * Problémové městské čtvrti
Metody hodnocení
Zkouška je písemná (testem). Studenti výběrově zpracovávají referáty z dohodnuté četby.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016.