SOC142 Sociologie města

Fakulta sociálních studií
jaro 2016
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 11:30–13:00 U34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 35 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/35, pouze zareg.: 0/35, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/35
Mateřské obory/plány
předmět má 11 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kurzu sociologie města budou studenti schopni interpretovat vybrané problémy spojené s urbánní tématikou, a to za použití relevantních sociologických konceptů a teorií. Zvládnou tedy charakterizovat fenomén urbanizace a jeho dílčí procesy, porozumí logice definic a klasifikací měst, budou schopni postihnout hlavní rysy globálních (světových) měst. Získají analytický vhled do vnitřní strukturace městského prostoru. Zvládnou principy aplikace nástrojů, jimiž lze zachytit a interpretovat vnitřní strukturu města za použití empirických (zejména cenzových) dat. Porozumí smyslu komunitních studií a budou umět vyložit rysy fungování městského sousedství. Získají schopnost interpretace idejí „nové“ (radikální, kritické) urbánní sociologie. Last but not least, ozřejmí si nástroje analýzy exkludovaných městský lokalit.
Osnova
 • (1) Základní témata a přístupy v urbánní sociologii;
 • (2) Urbanizace;
 • (3) Definice a třídění měst;
 • (4) Vnitřní struktura města (a) Modely růstu měst; typologie obytných čtvrtí;
 • (5) Vnitřní struktura města (b) Residenční segregace; gentrifikace;
 • (6) Vnitřní struktura města (c) Jak empiricky postihnout vnitřní strukturu města pomocí faktorové a clusterové analýzy cenzových dat;
 • (7) Studie komunit;
 • (8) Sousedství;
 • (9) „Nová“ sociologie města;
 • (10) Problémové městské lokality.
Literatura
 • Wacquant, L. 1997 „Three Pernicious Premises in the Sudy of the American Ghetto“ International Journal of Urban and Regional Research 21(2): 341-353.
 • Burjanek, A. 2005 „Co je residenční segregace“. In: Sýkora, L. (ed.) Segregace, formy, příčiny, důsledky, řešení. Sborník. (On-line) http://old.mmr.cz/upload/files/060420_Publikace_segregace.pdf
 • Robson, B. 1989. Those Inner Cities. Oxford, Clarendon Press.
 • Castells, M. 1993. „European cities, the informational society, and the global economy.“ In: Deben, L., Heinemeijer, W., van der Vart, D.: (eds): Understanding Amsterdam. Amsterdam, Het Spinhuis.
 • Fischer, C. 1984. The Urban Experience. San Diego, Harcourt Brace Jovanovich Publ.
 • GOTTDIENER, Mark a Ray HUTCHISON. The new urban sociology. 3rd ed. Boulder, Colo.: Westview Press, 2006. xvii, 409. ISBN 0813343186. info
 • Changing cities : rethinking urban competitiveness, cohesion and governance. Edited by N. H. Buck. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2005. xv, 317. ISBN 1403906807. info
 • HORSKÁ, Pavla, Jiří MUSIL a Eduard MAUR. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 8071854093. info
 • Globalizing cities :a new spatial order? Edited by Peter Marcuse - Ronald van Kempen. 1st pub. Oxford: Blackwell Publishers, 2000. xviii, 318. ISBN 0-631-21290-6. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociology [Giddens, 1993]. 2nd ed. Cambridge: Polity Press, 1993. ISBN 0-7456-1114-1. info
 • SCHWAB, William A. The sociology of cities. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1992. xiv, 514 s. ISBN 0-13-817610-8. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba a domácí příprava
Metody hodnocení
Studenti výběrově zpracovávají referáty z dohodnuté četby.
Zkouška písemným testem. Test sestává zpravidla z 25 otázek. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 60% z maximálního počtu bodů.
Informace učitele
Veškerou povinnou literaturu obsahuje elektronická Čítanka, zavěšená v ISu (složka Studijní materiály předmětu). Čítanka má širší rozsah, než je zde uvedený výčet pramenů.

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen přednostně studujícím bakalářských programů.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, podzim 2016.