SOC142 Sociologie města

Fakulta sociálních studií
jaro 2003
Rozsah
1/1/0. 6 kr. 3 původní kredity. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Veronika Šenkýřová, DiS.
Rozvrh
Čt 10:00–11:40 J21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je věnován širšímu sociálnímu kontextu vývoje a fungování měst. Po stručném představení disciplíny následuje historicky laděná kapitolka o vzniku měst, na niž navazuje zevrubněji rozebírané téma urbanizace. Výklad dále sleduje rozmanité typy definic a klasifikací měst. Podrobněji jsou diskutovány otázky vnitřní strukturace městského prostoru, včetně; nástrojů;, umožňujících uchopit vnitroměstskou strukturu na základě; empirických dat. Kurz dále prochází okruhem komunitních studií a problematikou fungování sousedství. Čerpá z proudu tzv. nové (radikální, kritické) urbánní sociologie a nabízí též diferencované pohledy na městský způsob života. Poslední kapitola je zaměřena na problémy koncentrace marginalizované populace.
Osnova
  • Předmět, základní otázky a přístupy sociologie města * Vznik měst * Urbanizace * Definice a třídění měst * Vnitřní struktura města * Studie komunit * Sousedství * "Nová" sociologie města * Pojetí městského způsobu života * Problémy deprivovaných městských čtvrtí
Metody hodnocení
Zkouška je písemná (test). Studenti zpracovávají referáty z dohodnuté četby.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016.