SOC142 Sociologie města

Fakulta sociálních studií
jaro 2008
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Schejbalová (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Rozvrh
St 14:00–15:40 P51 Posluchárna V. Čermáka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/30
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je věnován širšímu sociálnímu kontextu vývoje a fungování měst. Po představení urbánní sociologie a jejího zaměření je zevrubně rozebíráno téma urbanizace. Výklad dále sleduje rozmanité typy definic a klasifikací měst, pozornost je věnována i tzv. světovým (globálním) centrům. Podrobně jsou diskutovány otázky vnitřní strukturace městského prostoru, včetně nástrojů, umožňujících uchopit vnitroměstskou strukturu na základě empirických dat. Kurz dále prochází okruhem tzv. komunitních studií a problematikou fungování sousedství. Čerpá z proudu „nové“ (radikální, kritické) urbánní sociologie. Poslední kapitola se zaměřuje na sociálně problémové městské lokality.
Osnova
  • ZÁKLADNÍ TÉMATA A PŘÍSTUPY V URBÁNNÍ SOCIOLOGII * URBANIZACE * DEFINICE A TŘÍDĚNÍ MĚST * VNITŘNÍ STRUKTURA MĚSTA (a) Modely růstu měst; Typologie obytných čtvrtí * VNITŘNÍ STRUKTURA MĚSTA (b) Residenční segregace; Gentrifikace * VNITŘNÍ STRUKTURA MĚSTA (c) Jak empiricky postihnout vnitřní strukturu města pomocí faktorové a clusterová analýzy cenzovních dat * STUDIE KOMUNIT * „NOVÁ“ SOCIOLOGIE MĚSTA * PROBLÉMOVÉ MĚSTSKÉ LOKALITY
Metody hodnocení
Zkouška je písemná (testem). Studenti výběrově zpracovávají referáty z dohodnuté četby.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016.