SOCb1009 Demografie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Karina Hoření (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! NOW ( SOC109 Demografie ) && ! SOC109 Demografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním kursu demografie si studenti osvojí schopnosti analýzy struktury a reprodukce lidských populací. Na základě prvé části kursu (po seznámení s předmětem demografie, prameny demografických dat i elementární metodikou konstrukce demografických ukazatelů) budou studenti schopni interpretovat údaje o stavu a struktuře obyvatelstva České republiky. Konkrétně data, mapující skladbu podle pohlaví, věku, socio-ekonomického statusu, vzdělání, náboženského vyznání, národnosti a typů domácností. Ve druhé části kursu studující porozumí principům analýzy pohybu obyvatelstva, tedy procesům úmrtnosti, porodnosti (resp. plodnosti), potratovosti, sňatečnosti, rozvodovosti a migrace. Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti umět aplikovat terminologii, metodologickou výbavu a základní teoretické koncepty demografie. Budou též schopni interpretovat vývoj obyvatelstva České republiky, a to v kontextu populačních trendů Evropy.
Výstupy z učení
Absolvováním kursu demografie si studenti osvojí schopnosti analýzy struktury a reprodukce lidských populací.
Osnova
 • (1) Demografie jako vědní obor, její předmět a součásti;
 • (2) Konstrukce demografických ukazatelů;
 • (3) Prameny pro zjišťování demografických údajů;
 • (4) Obyvatelstvo podle pohlaví a věku;
 • (5) Profesní, vzdělanostní, náboženská a etnická skladba populace;
 • (6) Domácnosti;
 • (7) Úmrtnost;
 • (8) Porodnost;
 • (9) Sňatečnost;
 • (10) Potratovost;
 • (11) Rozvodovost;
 • (12) Migrace;
 • (13) Světový populační vývoj.
Literatura
 • FIALOVÁ, Ludmila. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 2., dopl. Praha: Mladá fronta, 1998. 398 s. ISBN 8020407200. info
 • KOSCHIN, Felix. Demografie poprvé. Vyd. 2. přeprac. V Praze: Oeconomica, 2005. 122 s. ISBN 8024508591. info
 • Romové v České republice, (1945-1998). Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001. 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6. info
 • Vývoj obyvatelstva v roce 200X. ČSÚ, Praha.
 • WEEKS, John R. Population :an introduction to concepts and issues. 7th ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1999. xxiii, 673. ISBN 0-534-55305-2. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba a domácí příprava
Metody hodnocení
Průběžný písemný test v polovině semestru; Finální zkouška písemným testem. Závěrečný test sestává zpravidla ze 30 otázek. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 60% z maximálního počtu bodů.
Informace učitele
Povinné části studijní literatury obsahuje Čítanka, dostupná elektronicky z Informačního systému FSS (složka Studijní materiály). Další doplňující materiály (grafy zobrazující vývoj a strukturu populace, pracovní materiály k tématům etc.) naleznou studenti tamtéž.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOCb1009