SOCb1009 Demografie

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Karina Hoření (pomocník)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 8:00–9:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy
Předpoklady
! SOC109 Demografie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Absolvováním kursu demografie si studenti osvojí schopnosti analýzy struktury a reprodukce lidských populací. Na základě prvé části kursu (po seznámení s předmětem demografie, prameny demografických dat i elementární metodikou konstrukce demografických ukazatelů) budou studenti schopni interpretovat údaje o stavu a struktuře obyvatelstva České republiky. Konkrétně data, mapující skladbu podle pohlaví, věku, socio-ekonomického statusu, vzdělání, náboženského vyznání, národnosti a typů domácností. Ve druhé části kursu studující porozumí principům analýzy pohybu obyvatelstva, tedy procesům úmrtnosti, porodnosti (resp. plodnosti), potratovosti, sňatečnosti, rozvodovosti a migrace. Po úspěšném ukončení kurzu budou studenti umět aplikovat terminologii, metodologickou výbavu a základní teoretické koncepty demografie. Budou též schopni interpretovat vývoj obyvatelstva České republiky, a to v kontextu populačních trendů Evropy.
Výstupy z učení
Absolvováním kursu demografie si studenti osvojí schopnosti analýzy struktury a reprodukce lidských populací.
Osnova
 • (1) Demografie jako vědní obor, její předmět a součásti;
 • (2) Konstrukce demografických ukazatelů;
 • (3) Prameny pro zjišťování demografických údajů;
 • (4) Obyvatelstvo podle pohlaví a věku;
 • (5) Profesní, vzdělanostní, náboženská a etnická skladba populace;
 • (6) Domácnosti;
 • (7) Úmrtnost;
 • (8) Porodnost;
 • (9) Sňatečnost;
 • (10) Potratovost;
 • (11) Rozvodovost;
 • (12) Migrace;
 • (13) Světový populační vývoj.
Literatura
 • FIALOVÁ, Ludmila. Dějiny obyvatelstva českých zemí. Vyd. 2., dopl. Praha: Mladá fronta, 1998. 398 s. ISBN 8020407200. info
 • KOSCHIN, Felix. Demografie poprvé. Vyd. 2. přeprac. V Praze: Oeconomica, 2005. 122 s. ISBN 8024508591. info
 • Romové v České republice, (1945-1998). Vyd. 1. Praha: Sociopress, 1999. 558 s. ISBN 80-902260-7-8. info
 • RABUŠIC, Ladislav. Kde ty všechny děti jsou? I. Praha: SLON, 2001. 261 s. EDICE STUDIE. ISBN 80-86429-01-6. info
 • Vývoj obyvatelstva v roce 200X. ČSÚ, Praha.
 • WEEKS, John R. Population :an introduction to concepts and issues. 7th ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1999. xxiii, 673. ISBN 0-534-55305-2. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, četba a domácí příprava
Metody hodnocení
Průběžný písemný test v polovině semestru; Finální zkouška písemným testem. Závěrečný test sestává zpravidla ze 30 otázek. K úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 60% z maximálního počtu bodů.
Informace učitele
Povinné části studijní literatury obsahuje Čítanka, dostupná elektronicky z Informačního systému FSS (složka Studijní materiály). Další doplňující materiály (grafy zobrazující vývoj a strukturu populace, pracovní materiály k tématům etc.) naleznou studenti tamtéž.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, podzim 2021.