MVZ174 Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů

Fakulta sociálních studií
podzim 2008
Rozsah
1/1/0. 2 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Maláč (pomocník)
Garance
PhDr. Petr Suchý, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Rozvrh
Po 16:00–17:40 Aula
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVZ174/A: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Hloušek, O. Krpec
MVZ174/B: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Hloušek, O. Krpec
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 18 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je poskytnout základní představu o charakteru sociálních věd, sociálních systémů a vědecké reflexi v nich vznikajících problémů a jevů. Po obecném úvodu jehož cílem je charakterizovat vědu, vymezit specifika věd sociálních a představit vědecké zkoumání následuje úvod do základních metodologických problémů a přehled nejvýznamnějších metodologických nástrojů politických věd. Obsahem kurzu je také seznámení se základními pravidly vědecké etiky, práce s literaturou a se zdroji vědeckých poznatků. V závěru kurzu budou studentům představeny dostupné informační databáze, el. Informační zdroje, knihovní fond a práce s internetovými vyhledávači a katalogem knihovny.
Na konci tohoto kursu bude student schopen definovat vědecké zkoumání, jeho základní atributy a přístupy, bude schopen pracovat se standardními metodologickými nástroji sociálních věd a bude schopen vytvořit vlastní projekt vědeckého výzkumu.
Osnova
 • 1) Věda a vědecké zkoumání
 • 2) Politické vědy – charakteristika a vymezení
 • 3) Limity zkoumání sociálních systémů
 • 4) Literatura, zdroje, vědecká práce
 • 5) Metodologie návrhu výzkumu
 • 6) Informační systémy, knihovní fondy
 • 7) Test
Literatura
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
 • ŘÍCHOVÁ, Blanka. Přehled moderních politologických teorií. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 303 s. ISBN 80-7178-461-3. info
Metody hodnocení
Předmět je zakončen písemným testem. Celkové hodnocení zahrnuje test (15 bodů) a seminární práci - návrh výzkumu (10 bodů). Úspěšné ukončení předmětu předpokládá zisk nejméně 15 bodů.
Informace učitele
UPOZORNĚNÍ: Výuka probíhá ve čtrnáctidenních cyklech - studenti jsou rozděleni do dvou seminárních skupin podle abecedy. Další informace jsou v sylabu předmětu v IS (studijní materiály).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.