CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Joseph Lennon, BA, Ph.D. (cvičící)
Abigail Mokra, M.A. et M.A. (pomocník)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Petra Trávníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA401/01: Po 12:00–13:40 U36, J. Lennon
CJVA401/02: Po 16:00–17:40 U36, J. Lennon
CJVA401/03: Út 8:00–9:40 U36, J. Lennon
CJVA401/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Plíšková
Předpoklady
(( FAKULTA ( FSS )&& TYP_STUDIA ( MN ))||( OBOR ( MUSFSS )))&&( ADAPT_B2 Adaptivní test B2 )&&(! NOWANY ( CJVA402 Academic Presentations and Other Study Skills ))
Předpokladem je úspěšně absolvovaný vstupní test ADAPT_B2 Adaptivní test Aj s výsledkem B2 a výše (https://is.muni.cz/auth/el/1441/podzim2018/ADAPT_AJ/index.qwarp). Test je otevřený od začátku prázdnin do začátku semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Cíle předmětu
By the end of this course, students will be able to
a/ use strategies to make their academic texts coherent and logically structured
b/ write clearly and in an attractive way
c/ edit their texts effectively, profiting from peer reviews
d/ identify individual moves in different sections of academic texts
e/ utilize multiple linguistic strategies and tools s.a. hedging, gender-neutral language, complex prepositions, complex noun phrases and clauses
f/ avoid the intrusion of the mother tongue („Czenglish“)

Apart from academic writing taks, students will also be given many opportunities to practice their reading, speaking and listening skills through intensive pair and group discussions, analyses, and individual work.
Výstupy z učení
By the end of this course, students will be able to • a/ use strategies to make their academic texts coherent and logically structured • b/ summarize texts effectively, accurately interpreting the author's argument and stance • c/ identify and effectively use five rhetorical moves in abstracts • d/ identify various functions in different sections of academic texts • e/ produce more academic texts, utilizing multiple linguistic strategies s.a. nominalisation, passivisation, hedging and using complex noun phrases and gender-neutral language • • Apart from academic writing exercises, students will also be given many opportunities to practice their reading, speaking and listening skills through intensive pair and group discussions and analyses in classes and through individual work both in class and at home.
Osnova
 • LANGUAGE OF ACADEMIC TEXTS
 • Formal and informal register
 • LINKING
 • Paragraph structure, topic sentences
 • Sentence connectors
 • Editing
 • ESSAY WRITING
 • "Discuss", "Defend" essays
 • STRUCTURE OF ACADEMIC TEXTS
 • Analyzing and writing abstracts
 • Writing up research:
 • Abstract
 • Introduction
 • Methods
 • Results
 • Discussion
Literatura
 • HEWINGS, Martin and Craig Thaine. Cambridge academic English :an integrated skills course for EAP : student's book : advanced. Course Consultant: Michael McCarthy. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 176 s. ISBN 9780521165211.
 • FOWLER, H. Ramsey a Jane E. AARON. The Little, Brown handbook. Thirteenth edition. Boston: Pearson, 2016. 921 stran. ISBN 9781292099477. info
 • SWALES, John a Christine B. FEAK. Academic writing for graduate students : essential tasks and skills. 3rd ed. Ann Arbor, Mich.: University of Michigan Press, 2012. xiv, 418. ISBN 9780472034758. info
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
Výukové metody
pair and class discussions and analyses
individual (writing) homework tasks
peer review
using corpora
Metody hodnocení
Regular attendance (5 absences allowed)
Continuous assessment (five tasks in the IS Odevzdavarna, total 55 points):
a/ analyse four paragraphs from corpus in terms of their structure (due in week 4): 7 points
b/ write and peer review an essay of the 'discuss' type (due in week 7): 20+7 points
c/ analyze or write an abstract (due in week 8): 7 points
d/ analyse an introduction or a methods section or write one (due in Week 11): 7 points
e/ peer review another student’s work for the exam (due a week ahead of the exam): 7 points
Submit an exemplary academic text for the exam: 20 points
Discuss the academic text and its peer review at an oral exam: 25 points
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.