CJVA401 Academic Writing and Other Study Skills

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Filip Hanzelka (přednášející)
Mgr. Dana Straková (cvičící)
Mgr. Dana Plíšková (pomocník)
Garance
Mgr. Filip Hanzelka
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Kontaktní osoba: Mgr. Filip Hanzelka
Dodavatelské pracoviště: Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Fakultě sociálních studií - Centrum jazykového vzdělávání
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
CJVA401/02: Út 13:30–15:00 U36, F. Hanzelka
CJVA401/04: St 17:00–18:30 U36, F. Hanzelka
Předpoklady
FAKULTA ( FSS ) && TYP_STUDIA ( MN )&& ADAPT_B2 Adaptivní test B2 || FF:ADAPT_B2 Adaptivní test B2
Passing ADAPT_B2 Adaptivní test B2 with the result indicating that you are on the B2 level or higher.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 45 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/45, pouze zareg.: 0/45, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/45
Cíle předmětu
By the end of this course, students will be able to
a/ use strategies to make their academic texts coherent and logically structured
b/ summarize texts effectively, accurately interpreting the author's argument and stance
c/ identify and effectively use five rhetorical moves in abstracts
d/ identify various functions in different sections of academic texts
e/ produce more academic texts, utilizing multiple linguistic strategies s.a. nominalisation, passivisation, hedging and using complex noun phrases and gender-neutral language

Apart from academic writing exercises, students will also be given many opportunities to practice their reading, speaking and listening skills through intensive pair and group discussions and analyses in classes and through individual work both in class and at home.
Osnova
 • W1 topic sentence, paragraph structure
 • W2 sentence connectors, organizing information in sentences; introducing research to different audiences G&V: problem words, classifying phrases, problem-solution phrases, word order in as-clauses
 • W3 note-taking, summarizing; in-text references, reference lists, choosing between paraphrase and quotation
 • W4+5 reasons for referencing, quotation conventions, summarizing multiple sources, using primary and secondary sources, using evidence G&V: using gender-neutral language, complex conjunctions, complex prepositions, items in list, ‘being’
 • W6+7 essay writing: different types of essays, understanding essay instructions G&V: subject-verb agreement, tense choice in reporting verbs, punctuation: colons and semi-colons
 • W8+9: writing up research: abstracts G&V: complex noun phrases, producing compound nouns, as-clauses, ‘of which’
 • W10 writing up research: an introduction G&V: complex noun phrases II, classifying nouns, compound adjectives
 • W11 writing up research: methodology G&V: irregular plural nouns, it-clauses, word families
 • W12 writing up research: results; reading and reporting graphs and charts G&V: Collocations, hedges, problem words: tendency, trend, tend; comparing results
 • W13 writing up research: the discussion section
Literatura
 • HEWINGS, Martin and Craig Thaine. Cambridge academic English :an integrated skills course for EAP : student's book : advanced. Course Consultant: Michael McCarthy. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 176 s. ISBN 9780521165211.
 • ŠTĚPÁNEK, Libor, Janice DE HAAFF, Alena HRADILOVÁ a David SCHÜLLER. Academic English – Akademická angličtina: Průvodce anglickým jazykem pro studenty, akademiky a vědce. Praha: Grada, 2011. 224 s. ISBN 978-80-247-3577-1. info
 • MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use. First published. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 176 stran. ISBN 9780521689397. info
Výukové metody
pair and class discussions and analyses
individual (writing) homework exercises
peer review
using corpora
Metody hodnocení
Regular attendance (3 absences allowed)
Continuous assessment (five tasks in the IS Odevzdavarna, e.g. reworking one's position paper or another academic text): 30 points
Argumentative essay (1200-1500 words) using one written source and one lecture (35 points) followed by a presentation and discussion (35 points)
Vyučovací jazyk
Angličtina
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.